Vedlikehold av takstein

Kontroller at ingen takstein er skadet. Kikk etter sprekker eller frostsprengninger. Tilgroing er ikke et problem i seg selv, men mose og algevekst kan.

Vedlikehold av takstein

Ivareta husets verdi gjennom vedlikehold av taksteinen, og utsett den kostbare operasjonen det er å bytte tak. Vi gir hele 10 års garanti for kunder som tegner en. Takstein er den tekkingen som er lettest å vedlikeholde. Det gjør du ganske enkelt ved å skifte den eller de steinene som eventuelt skades i løpet av vinteren.

Vedlikehold av takstein

Først sjekker vi taket og bytter ut ødelagte takstein.

Glasert takstein egner seg heller ikke. Vi har et hus med alminnelig sementtakstein. De siste årene har det kommet noe belegg med mose som stadig faller ned. En riktig gammel takstein som har ligget i mange år og blitt slitt vil ikke bli sterkere og bedre med nytt belegg. Når takstein har ligget lenge og blitt slitt er det på tide å bytte taksteinene – det er hverken lønnsomt. Når man i tillegg vet at opptil 70 prosent av utgiftene ved en bygnings levetidskostnader er knyttet til vedlikehold, er det godt å vite at takstein er tilnærmet. IKTAS tilbyr takbehandling, fornyelse og vedlikehold av tak gjennom vask, impregnering og maling av takstein. Rens og vedlikehold av tak er en spesialoppgave, det er derfor det kreves spesialutstyr.

Vedlikehold av takstein

Gjelder alle overflater som takstein i tegl, betong, fasader i murstein. Spyler av, skrubber, eler kan den bare ligge uten å. Takstein kan holde i opp til 100 år. Takplater: 30-40 år (med riktig vedlikehold kan levetiden fordobles). Sjekkliste for vedlikehold av taket. Har du takstein, skal det ligge ulike typer beslag i skjøten. Først gjerne en gradrenne, så fortsetter vannet. Husk at tak krever vedlikehold på samme måte som ytterkledning.

Våren og sommeren er tiden for vedlikehold og vask av hus og garasjer. Men vasker du noen gang taksteinene? Vi er flinke til å vaske og fjerne sopp og mose. Zanda Rustikk dobbeltkrum takstein er produsert av gjennomfarget og. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD. Vedlikehold av tegl- og betongtakstein er enkel fordi det består kun i å skifte ut. Men taket er husets femte fasade og trenger vedlikehold som alt annet.

Gammel takstein vil uansett aldri bli helt "naturrød" slik moderne. Takstein som i de fleste tilfeller lar seg male er eksempelvis: Zanda takstein. Kontroller at taksikkerhetsutstyret er hele og uskadde. For fremtidig vedlikehold bør ett visst antall takstein spares.