Matrikkel frimurer

Den Norske Frimurerordens matrikkel er offentlig tilgjengelig. Slapp av, frimurerne tar ikke over verden i år heller. Frimurer-medlemmer-matrikkel-2 I år er det hele 17 265 norske menn som betaler medlemskontigent, ifølge ordenens egen oversikt.

Matrikkel frimurer

Vi har valgt å ikke «parre» yrkestitler fra tidligere års matrikler med 2016-lista fordi informasjonen kan være utdatert eller usikker. Her kan du finne ut hvem som er medlemmer og hvilket yrke de har. Listene til TV2 baserer seg på «Matrikkel for Den norske Frimurerorden». Nettstedet Filter Nyheter har digitalisert medlemslistene til Den norske frimurerorden, som ordenen selv publisererer åpent på papir i den.

Matrikkel frimurer

Her skal du kunne finne det: tv2nyhetene.

Matrikkelen heter den røde boken med oversikt over alle norske frimurere. Den norske frimurerordenens matrikkel for. Hemmeligholdet at ritualene er viktig for ordenen, siden en frimurer. BA har fått være med inn i frimurernes aller helligste. Prester er i en særstilling, noe du kan se av matrikkelen hvor clerici (ordinerte prester). Frimureri er den virksomhet som foregår i de sammenslutninger som kalles.

I Norge og de andre nordiske land publiseres årlig en oversikt – matrikkel, over. Altaposten kan i dag presentere lista over Altas frimurere.

Matrikkel frimurer

Matrikkelen og oversikten over medlemmer er offentlig tilgjengelig, så denne. HAMAR: Den mystiske Frimurerlosjen har blitt åpnere de siste årene. Listen er basert på "Matrikkel for den Norske Frimurerorden 2008". Det er frimurere på Stortinget, i forsvarsledelsen, blant Kirkens menn og i. Hun er kvinne: hun kan ikke bli frimurer på grunn av sitt kjønn. I en matrikkel for frimurerlosjen hadde Meyer IX grad i logen ? NORRØNE ANER: I følge ei ny bok, stammer frimurernes ritualer fra norrøne riter.

Roger Aase ble tatt ut av vår matrikkel. Dog har Frimurerlosjen en motpart for kvinner; Maria-losjen (såvidt jeg vet). Matrikkelen (medlemslisten) er tilgjengelig for alle, både deg og meg. Roger Aase, som var frimurer i 15 år, sier at opplysninger fra. I matrikkelen for 2010 har frimureriet fjernet avsnittet om clericiet. Bare spør brødrene i Frimurerlosjen. Pr januar -14 er denne matrikkelen tatt ned fra TV2s side.

Frimurere per 2016 kan søkes opp her)Ved henvendelse til TV2 får jeg til svar av. Søk på over 17 000 frimurere i Norge. Vi i Filter Nyheter har digitalisert det som kalles “Matrikkel for Den norske frimurerorden” for 2016, og gjort den søkbar.