Overføre hytte til barn

Jeg ønsker å overføre bolig eller hytte til barna mine mens jeg lever. Dette er arveekspertens fem gode grunner for at foreldre bør overføre hytta til neste generasjon – mens de fremdeles er i live. Du kan ha kjøpt hytte et annet sted, og trenger egentlig pengene til å pusse.

Overføre hytte til barn

Kan jeg overføre hytta til barna, men beholde bruksretten? Ja, du kan overføre fritidseiendom til barna, og samtidig forbeholde deg bruksrett. Vær klar over at overføring av hus og hytte ofte setter følelser i sving. Skal du gi bort eller selge til dine barn?

Overføre hytte til barn

Min ektefelle og jeg har overtatt familiehytta på fjellet.

Vi vurderer å gi våre barn særeie på. Et foreldrepar med tre barn kan for eksempel velge å gi hytta til et av barna, eller selge den rimelig til et av barna med bruksrett for seg selv livet. Hvis det er to barn, skal dette deles likt mellom disse og den ideelle arveandel er da. Min far ønsker da igjen å overføre hytta til meg i arv. Hovedfordelen med å gi hytta videre mens man lever, er å oppleve å ha beskikket sitt bo; man slipper barna til, og får forhåpentligvis sikret en løsning. Tidligere var det vanlig å overdra hytta til barna relativt tidlig.

Ved å gi mor og far bruksrett til hytta ble verdien redusert, og dermed kunne man. Før du møter "hytteveggen" er det på tide å tenke på å overføre hytta til neste generasjon.

Overføre hytte til barn

Skal barna eie hytta sammen, eller bør den overføres til den som har vist størst interesse for å bruke og vedlikeholde hytta? Har du planer om å overføre hytta til barna med bruksrett for deg selv, er oppfordringen fra forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea å ha. Har du barn, er dette dine nærmeste arvinger, i tillegg til ektefelle eller. Sitter du med hytta i uskiftet bo, kan du ikke overføre hytta som gave. Vi mottar mange henvendelser etter at arveavgiften forsvant 1. Flere av henvendelsene gjelder overføring av hytta på barna. Da kan det være nyttig å vite at du faktisk kan legge en del føringer på hvordan du vil ha det selvom du overfører hytta til barna dine, sier.

Mange foreldre ønsker å overføre sin fritidseiendom til sine barn mens de er i live. Utgangspunktet i norsk rett er at den som mottar arv eller gave som overstiger. Men Oslo tingrett slo fast at Anne-Mari hadde lov til å selge hytta til. Nå er han syk og jeg ønsker nå og overføre hytta til vårt eneste barn. Det blir med andre ord utrekna full dokumentavgift ved overføring til den. Mange foreldre ønsker å overføre hytta til barna sine.

Ikke gjør det, oppfordrer juridisk rådgiver i Norges Hytteforbund. Da blir hytta ikke lenger gjenstand for arv etter deg. G til barn og barnebarn uten at beløpet. Men for at hyttearven skal bli helt avgiftsfri, fordrer det at foreldre. Dersom foreldrene har bruksrett på hytta etter at den er overført til barna, blir. Da oppstår spørsmålet om man bør overføre hytta til barna mens man lever, eller om man skal la det bli opp til arvingene å bestemme hva som. Kort orientering om overføring av fast eiendom.

Overføring – salg eller gave – av bolig eller hytte. Mange ønsker å overføre bolig eller hytte til barn eller andre. Da settes inngangsverdien til salgsverdien av boligen eller hytta ved. Hvis flere barn arver en utleieleilighet som foreldrene har kjøpt for en. Det jeg alltid sier til folk til når de kommer til meg og ber om råd om overdragelse av hytte eller fritidseiendom til to eller flere barn, er ikke gjør. Mine foreldre vil gi bort hytta til til to av barna, som en gave og de ønsker ikke at. Min mor har som sagt overført hytta til min bror og min søster. Fast eiendom som overføres mellom ektefeller er fritatt for dokumentavgift.

Det er også arvespørsmål i forbindelse med generasjonsskifte når hytta skal overføres til barna. Det er mer vanlig å overføre en hytte til barna enn å overføre en.