Omstilling og nedbemanning

Artikkel fra Arbeidervern om omstilling, hvordan det påvirker arbeidsmiljøet. Nedbemanning kan være nødvendig og lovlig, men det stilles en rekke. Omstilling og nedbemanning» behandler de arbeidsrettslige regler som må iakttas ved omstillingsprosesser.

Omstilling og nedbemanning

Tema for boken er arbeidsrettslige og praktiske. Vi skal i det følgende gi en kort oversikt over de bestemmelser i lov og avtaleverk som regulerer arbeidsgivers drøftingsplikt med de tillitsvalgte i. Finn ut hvilke rettigheter du har dersom bedriften du jobber i skal fusjonere, omstrukturere eller nedbemanne. Flere av Econas medlemmer opplever i disse dager at det skal nedbemannes på arbeidsplassen.

Omstilling og nedbemanning

Denne artikkelen tar sikte på å beskrive.

Omstilling og nedbemanning – ansattes rettigheter og tillitsvalgtes rolle. Dersom virksomheten du er ansatt i er eller skal i en omstillingsprosess. Rettslig grunnlag for omstilling og nedbemanning. Styret har etter aksjeloven 6-12 ansvar for forsvarlig organisering av virksomheten. Vi bistår og hjelper arbeidstakere som blir utsatt for oppsigelse grunnet omstilling og nedbemanning. Hva vet vi om mulige konsekvenser av omstillinger og nedbemanning for arbeidsmiljø og helse? Kartlegginger viser at flere faktorer knyttet til.

Abelias årlige seminar der omstilling og nedbemanning er temaet.

Omstilling og nedbemanning

Alt for mange omstillingsprosesser strander på grunn av manglende planlegging og erfaring. I boken behandles blant annet styringsretten som grunnlag for å endre arbeidets innhold, bruk av arbeidskraft. Lokasjon: KPMG, Stakkevollveien 41, 3. Omstilling og nedbemanning med mennesket i fokus. Vi kan bistå den enkelte medarbeider i omstilling med karriereveiledning og opplæring slik at vedkommende blir en aktiv, målrettet og effektiv jobbsøker. Verneombudets rolle og ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø i nedbemanning og omstilling. Under og etter en nedbemanning vil flere ansatte oppleve lavere kontroll over.

Omstilling, endring og nedbemanning er krevende for alle involverte. Mye kan imidlertid gjøres for å skape gode endringsprosesser – gode forberedelser, tydelig. Det er arbeidsgiver som bestemmer om det skal skje en nedbemanning og hvilke utvelgelseskriterier virksomheten ønsker å benytte for å. Omstillingsrutinene vil komme til anvendelse i den grad de har betydning for de. Med omstilling mener vi enhver endring av organiseringen av personale og oppgaver i en virksomhet. NAV samarbeider med virksomheter i omstilling der mange ansatte mister – eller står i fare for – å miste jobben. Mange virksomheter opplever til tider behov for å endre eller redusere arbeidsstyrken for å beholde konkurransekraften. Endring, omstilling og nedbemanning vil påvirke arbeidsmiljøet og den enkelte medarbeider, og bør vies spesiell oppmerksomhet.

Norske bedrifter og virksomheter ser ut til å være under kontinuerlig omstilling. Her finner du oversikt over hva NITO mener om omstilling og om. Kurset har til hensikt å støtte og ruste opp sentrale aktører i en omstillings- eller nedbemanningssituasjon slik at de kan takle de menneskelige utfordringene. Omstilling og nedbemanning som konsekvens av markedsendringer berører de ansatte på en dypt alvorlig måte. Retten til arbeid handler ikke bare om lønn. Manus Motivasjon tilbyr bistand ved omstilling og nedbemanning. Slike prosesser medfører utfordringer for ledelsen som både skal sørge for bedriften og. Trenger dere støtte i en omstilling- eller nedbemanningsprosess?

Vi kan vi bistå med karrierecoaching og rådgivning under omstilling og nedbemanning.