Markere fn dagen i barnehagen

Når en skal arbeide med å gjøre barnekonvensjonen kjent i barnehage og småskole, er det naturlig å ta utgangspunkt i barna. Det betyr at en griper fatt i barnas. Nå på lørdag 24, oktober var det FN-dagen. Vi markerte dagen i barnehagen på fredagen. Det vi velger å legge vekt på, er hva FN s. En vellykket markering av FN-dagen for små og store. Vi startet dagen med fellessamling på Furustua med sang og eventyr.

Markere fn dagen i barnehagen

Vi startet dagen med FN samling på småbasen.

På samlingen snakket vi om hvorfor vi markerer dagen og viste flagg til de forskjellige nasjonaliteter vi har i. Markering av FN-dagen i barnehagen mandag 24. Før selve FN dag feiringen: Personalet og barna har samlinger om hvorfor vi har en slik dag. Norge, særlig på skoler og i barnehager. I dag har vi markert FN dagen på alle avdelingene. Bildene viser hva barna på den ene småbarnsavdelingen, Sudistoga, har laget i dag. Det var i fjor at barnehagen begynte….

Det var i fjor at barnehagen begynte med å fokusere på og samtidig markere FN-dagen.

Markere fn dagen i barnehagen

Vi har holdt på å planlegge FN-dagen i barnehagen i en måneds tid, så vi er godt forberedt. Krokane barnehage er ein barnehage med 11 ulike nasjonalitetar. Ein viktig dag å markere, for å vise mangfoldet og vennskapet på tvers av. I dag har vi hatt markering av FN – Dagen. Diskotek med sanger fra de ulike landene som er representert i barnehagen; sett på de ulike. Markering av høytider i barnehagen stimulerer barnas empatiske oppmerksomhet på hverandre. Vi markerte FN-dagen før vi markerte de religiøse høytidene.

Dagen har blitt markert sidan 1948 og markerer at FN-pakta trådde i kraft 24. Barnehagen skal medverke til at barna utviklar toleranse og. I Skårersletta barnehage har vi mange barn med foreldre fra et annet land enn Norge. Oskar Braaten barnehage FN-dagen, og samlet inn penger til Redd Barna. Bø Barnehage ligger i Sokndal kommune i Rogaland. Velkommen til markering av FN-dagen i barnehagen mandag 24.

Vi ønsker foreldre og foresatte velkommen til markering av. Akasia Valen barnehage, Markering av Fn dagen. Månadsplanar november 2016, Akasia Valen. Selve dagen markeres med en fellessamling for hele barnehagen i Hangaren. Barnehagen vil legge vekt på felles tradisjoner som knytter seg til julefeiringen, der både de verdslige og religiøse sider har sin. I forbindelse med markering av FN-dagen.

Bjørneborgen barnehage til: Foreldrekaffe torsdag 24. FN-dagen hos oss i Soria Moria barnehage, slik som det gjør i mange andre barnehager og skoler rundt om i. Takk for veldig godt oppmøte på vår markering av FN dagen:). Dette er vår barnehagens bidrag i Røde kors sin innsamlingsaksjon som skal. Velkommen til tradisjonell markering av FN-dagen mandag 24. Barna har lagd salgsutstilling av formingsaktiviteter, vi selger kaffe og kaker. Vi markerte dagen ved å ha en samling for de eldste barna i barnehagen (Blåbærtua og Tyttebærtua). I anledning markering av FN-dagen 24.

Vi har derfor et stort ønske om at noen foreldre lager en.