Hva er universell utforming

Fagstoff: Universell utforming dreier seg om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de blir tilgjengelige for så mange mennesker. Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og. Hva som omfattes av «produkter, omgivelser, programmer og.

Hva er universell utforming

Universell utforming handlar om å utforme omgjevnadane slik at vi tek omsyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggarane, inkludert personar med nedsett. Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen. En definisjon av universell utforming er ”utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som. Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for.

Hva er universell utforming

Målet er et universelt utformet læringsmiljø som inkluderer alle studenter i. Hva lærer for eksempel arkitekt- og bygningsingeniørstudenter om.

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for. Universell utforming er et begrep innen design, arkitektur og byplanlegging, som brukes over hele verden. Det innebærer en ny måte å tenke på, som. Universell utforming kan forstås på ulikt vis. Begrepet har blant annet ulike definisjoner, både en juridisk og en generell forståelse. I fremtiden vil markedet etterspørre bygg og lokaler som er universelt utformet.

Flere vil ha mulighet til å delta i.

Hva er universell utforming

Universell utforming er et sett prinsipper som benyttes ved design og planlegging av produkter, bygninger, uteområder, programmer og. Alle seriøse netthandlere må ha et proaktivt forhold til universell utforming, slik at nettbutikken kan brukes av alle, uansett funksjonsevne. Alle nye norske nettløsninger som utvikles, må være universelt utformet fra 1. Det vil si at de er tilgjengelig for alle brukere. Nettavisen Nytt om Universell utforming flyttet fredag 29. Bildet viser en mann som snakker i telefonen men som sliter å høre hva som blir. Universell utforming er utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning. I FOA § 4-1 bokstav l defineres universell utforming på følgende måte: utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at.

Istedet kan vi si at universell utforming omhandler å utforme løsninger som ikke bare er "bra for alle" men faktisk "bedre for alle". Universell utforming er en politisk visjon og en bevisst strategi på mange samfunnsområder. Norge skal bli universlt utformet, og det gjelder også i høyere. Hva innebærer universell utforming av skoleanlegg? Universell utforming handler først og fremst om å skape et mer inkluderende samfunn. Gjennom gode løsinger skal både ute- og inneområder gjøres tilgjengelig. Dette er en revidert utgave av brosjyren "Hva er universell utforming? Universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT-)-løsninger i kraft.

Nå skal alle nye digitale løsninger ha. Forskriften om universell utforming på internett kom i 2013, og gjelder for alle nettsider som er hovedkanalen og retter seg mot allmennheten. Hva omfatter plikten til universell utforming? Universell utforming er i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ut- formet som. Krav til universell utforming ved innkjøp av IKT-løsninger. Beskriv leverandørens strategi for universell utforming. Norge har den mest ambisøse forskriften for universell utforming i IKT.

Setter reglene begrensninger for hva du kan gjøre som designer? Difi har laget en veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter. Veilederen går gjennom hva et universelt utformet dokument er;. Det skrives mye i mediene om det som fremstilles som noe nesten uoverkommelig og kostbart – Universell utforming. Målet med universell utforming for web er å gjøre nettstedene tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. Vi kan gjøre en analyse av dine nettsider.