Voksenrett utdanning

Har du krav på voksenrett, skal du få tilpasset undervisning for voksne. Du må søke til fylkeskommunen for å få voksenrett. Hvis du ikke fullfører utdanningen, kan du oppnå grunnkompetanse.

Voksenrett utdanning

I særskilte tilfeller kan du søke om å få opplæring etter voksenrett. Voksenrett (lovfestet rett for voksne). Du kan ha rett til gratis videregående opplæring fra og med. Dersom du har en videregående utdanning fra ditt hjemland som ikke gir likeverdig kompetanse i Norge, kan du søke om voksenrett.

Voksenrett utdanning

Søkere til voksenopplæring med mer enn 3,5 års relevant. Voksenrett eller voksenopplæringsloven (lov om voksenopplæring av 19. juni 2009) er en rett for voksne til å få gratis grunnskoleopplæring eller videregående. Du kan ha rett til gratis videregående opplæring dersom du fyller følgende kriterier: fyller 25 år eller mer i inneværende år; har fullført grunnskole. Dette betyr at du tar utdanningen i et opplæringstilbud som er tilpasset voksne. Voksenrett gjelder alle som ikke har fullført videregående opplæring og som. Finn ut mer om voksenrett på utdanning. Du kan ta utdanning på kortere tid hvis du får godskrevet tidligere erfaring.

Kompetansepluss har vist at arbeidsplassen som opplæringsarena er svært vellykket for voksne med lav formell utdanning. Hvem har voksenrett og hva har de rett til?

Voksenrett utdanning

Søkere som har en allmennfaglig utdanning, men som IKKE har godkjent. Du har voksenrett viss du: fyller 25 år eller meir det året du søker; har fullført grunnskule eller tilsvarande; ikkje har fullført vidaregåande utdanning tidlegare. Vi tilbyr gratis videregående utdanning for voksne. Du kan òg få studieveiledning og realkompetansevurdering. Alle tjenester er gratis for deg med voksenrett.

Mulige forklaringer på opphold mellom ungdoms- og voksenrett. Vedtak om voksenrett er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven. Og høyere utdanning er uaktuelt så lenge de ikke har fullført videregående. Voksenrett er retten voksne har til å få videregående opplæring. Alle som ikke har fullført eller benyttet seg av retten til videregående opplæring som ungdom, har rett. Fylkeskommunen oppretter kurs for voksne når det er nok søkere til en bestemt utdanning i en region.

Voksenrett betyr: Rett til gratis videregående opplæring for. Hvis du ikke har ungdomsrett, kan du få støtte etter de samme reglene som for eksempel studenter i høyere utdanning. Det er flere grunner til at noen ønsker å få utdanning i voksen alder:. De som har voksenrett, har rett til å få sin realkompetanse vurdert, og rett til å få en. Enkeltpersoner uten voksenrett kan også få en realkompetansevurdering mot egenbetaling. Hei Er en ung mann i tidlig tyve årene som lurer på å ta opp igjen videregående da jeg tidligere kun har fullført 2 år på yrkesfag, men aldri. Her er det et gap mellom ungdoms- og voksenretten som gjør det. Fra det året du fyller 25 år, har du mulighet for å søke gratis utdanning gjennom voksenretten og kan ta utdanning på AOF sammen med andre.

Du har ikke fullført videregående utdanning; Du er 25 år eller eldre. Videregående opplæring omfatter all kompetansegivende opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning.