Tjenestedesign kurs

Målet med kurset er å gi kunnskap om hva tjenestedesign er, sentrale begreper, hvilke grunnprinsipper som gjelder og innsikt i reelle caser. Vi inviterer til todagers workshop om tjenestedesign den 5. Tjenestedesign handler om å utvikle, planlegge og organisere tjenester som.

Tjenestedesign kurs

Studentene samarbeider i kursene med bedrifter som Posten, Telenor og DnB. Det vet Bouvet alt om, etter utallige prosjekter for både offentlige og private kunder, og dette kurset er derfor basert på Bouvets egne, praktiske erfaringer;. Tjenestedesign handler enkelt forklart om å utvikle, planlegge og organisere tjenester som skaper gode brukeropplevelser over tid. Dette er kurs nummer to i temaet "Tjenestedesign".

Tjenestedesign kurs

Alle kommunale og fylkeskommunale tjenester har en utforming, et design, og designet skal ivareta mange.

Et kurs i krisekommunikasjon og kriseberedskap. Da er dette studiepoenggivende kurset noe for deg: Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign Høgskolen i Molde, studiested Kristiansund. Fremtiden trenger designere som tør å. Fra høsten 2015 tilbyr Avdeling for helse- og sosialfag et nytt kurs kalt "Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor". Service Design Summer Course in Sicily: 2 weeks summer school to learn and practice service design. Et kurs i Service Design er videre utdanning som tar sikte på å gi studenten. Studenter som tar tjeneste design kurs vil trolig finne seg i etterspørselen innen sitt.

Kurs i regi av Itera – Introduksjon til tjenestedesign.

Tjenestedesign kurs

Vi kartlegger kundens reise fra A til Å. Hvordan opplever kundene din virksomhet? Hvor hører de om deg og tjenestene dine for første gang? Dette kurset bygger videre på Service Design 1, men med en "research by design" fokus. Det går både dypere og bredere inn i tjenestedesign en tjenestedesign. OG TJENESTEDESIGN I OFFENTLIG SEKTOR 15 SP (Videre- og etterutdanning). Tjenestedesign er en samlebetegnelse på verktøy og prosesser vi kan.

KS-K holder også kurs i tjenestedesign i samarbeid med KS-Agenda. Høgskolen i Molde har tilbud om et studiepoenggivende kurs i "Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor. Kurset jobber tett sammen med Senteret for tjenesteinnovasjon (CSI) som er et. Hvis du ønsker å bli utdannet tjenestdesignerer fra AHO, er tjenestedesign 1. Norsk design- og arkitektursenter inviterer til todagers workshop om tjenestedesign 15. Dette er en unik mulighet til å bygge. Tjenestedesign handler om å organisere mennesker og prosesser som sikrer effektivitet, oversikt, tilgjengelighet og gode brukeropplevelser. Fra å bli oppfattet som det mange vil kalle et tradisjonelt designbyrå, har Uniform endret kurs og fokuserer mer på tjenestedesign som metodikk.

Et sted å ha alle todo-oppgavene mine fra jobb så jeg kan forholde meg til _en_ strøm av issues. Første del av to kurs hvor man i del I får en introduksjon til grunnprinsippene for tjenestedesign og hvordan man kan jobbe med tjenestedesign i praksis tilpasset. Vi ønsker prosjektdeltakere i «Fra seks til én» velkommen til to dager med kurs i servicedesign og tjenestedesign. Introduksjon til ITIL v3 med utgangspunkt i tjenestelivssyklusmodellen. Gjennomgang av livssyklusfasene tjenestestrategi, tjenestedesign, tjenesteovergang. I samarbeid med Innovasjon Norge ønsker vi velkommen til heldags workshop om tjenestedesign spesielt rettet mot små og mellomstore. Temaer er Drift og vedlikehold, Bruker og driftstøtte og Virksomhetsstøtte.

Gjester har ikke tilgang til dette kurset, vennligst logg inn. Sosiale medier for viderekomne – kurs 8. Jørgen Helland 6 år siden Digitale tjenester, Tjenestedesign.