Tek10 rømningsvei

IV Tilrettelegging for rømning og redning. Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Teknisk forskrift krever sikkerhet ved brann.

Tek10 rømningsvei

Det er visse minimumskrav til åpningens størrelse for at et. Det er krav til rømningsveier, solbeskyttelse, lysinnfall og sikkerhet. Alle våre vinduer og dører tilfredsstiller kravene i TEK 10 både når det gjelder. Adkomst til rømningsvei skal kunne skje uten hindringer.

Tek10 rømningsvei

Krav til rømningsvei er at bredde + høyde skal minst være 150 cm i åpen stilling til. Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen. Dette bladet omhandler forutsetninger for utførelse av rømningsvindu tilrettelagt for sikker rømming i henhold til krav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Jeg har lest lovteksten til TEK10, men ser ikke at det står noe om eksakte mål ift lysforhold annet enn målene som kreves ift rømningsvei. Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning.

DSC 0134 Det er ikke krav til at ethvert soverom skal ha vindu som rømningsvei.

Tek10 rømningsvei

Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste. I den tid branncelle eller rømningsvei skal benyttes til rømning av. Vindu som regnes som rømningsvei bør være sidehengslede for å gi god brukbarhet ved rømning. Eier er ansvarlig for at forskriftene iverksettes. På soverom og barnerom så skal vinduene som regel kunne benyttes som godkjent rømningsvei.

TEK10 § 11-8, og det må etableres rømningsveier iht. I byggverk beregnet for virksomhet hvor rømning og redning kan ta lang tid, skal det brukes aktive tiltak som øker den. Generelle krav om rømning og redning. Det må vurderes om det er behov for spesielt utstyr for. NS 3926-1 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. For å få et vindu godkjent som rømningsvei, skal det i et hvert enkelt tilfelle søkes om å få tiltaket. Eurostigen er videreutviklet for å tilfredsstille kravene i TEK10.

Samlet fri bredde i rømningsvei må minimum være 1 cm pr. I etasjer og plan i boliger, som ikke har utgang til rømningsvei, bør minst hvert annet. Sekundærleilighet skal disponere privat avskjermet.