Styreleder borettslag honorar

Det har vært lite til ingen styre aktivitet i maaaaange år, bor nesten bare gamle her. Hva er nivået på styrehonorar pr leilighet i sameier og borettslag? Hva sier aksjeloven om honorar til styrets medlemmer?

Styreleder borettslag honorar

Styrelederen i borettslaget hevet i fjor 75000 kroner i styrehonorar i tillegg til 8360 kroner i møtegodtgjørelse. I tillegg til feriepenger, kontorhold. Er det noen som vet hva styrehonorar i borettslag bør ligge på? Jeg bor i et borettslag med omtrent 300 leiligheter.

Styreleder borettslag honorar

Styreleder hadde før styremøtets start en gjennomgang med nye. I sameier og borettslag er det vanlig at særlig styreleder med også styremedlemmer får et honorar for styrearbeidet. Spørsmålet som gjerne oppstår er om. Dermed er det bare jeg og en annen som er med i styre og stell. Elendig styrehonorar, som beskattes 50%, store og vanskelige rehabiliteringsprosjekt som tar. I vårt borettslag for 7 år siden fikk styreleder noe sånt som 6000, medlemmene. Størrelsen på honoraret vil avhenge av sameiets størrelse.

Forslag fra Valgkomiteen om at det vedtas vederlag for styreleder for. Styreleder blir sikkert enda gladere når han finner igjen sine egne mailer.

Styreleder borettslag honorar

Forholdet mellom lag som er stiftet i medhold av § 5 og de personer som skal bli andelseiere i disse. Styre, forretningsfører og naboutvalg. Utbetalinger av styrehonorar i boligsameier er som lønn å regne og skal innrapporteres på a-meldingen, se lignl § 6-2. Styreleder i borettslaget, Øivind Hornslien, ønsker ikke å kommentere saken. Styrelederen er på vei til borettslagets syvende generalforsamling på to.

Vedlagt er forslag til avtale om oppdrag som ekstern styreleder mellom. Borettslaget betaler et styrehonorar til styreleder stort kr 11. Men i tillegg til honorar får du anledning til å bli bedre kjent med borettslaget vårt og med. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Alle borettslag må ha et styre, og styret skal ha en styreleder og minst 4 andre medlemmer. De som sitter i styret får honorar for dette arbeidet av borettslaget. Habilitetsregler som ikke følges, og et styre som gir særfordeler til enkelte.

Kløkstad har så langt ikke kostet borettslaget noe i honorar. Styret foreslår følgende honorar: Styreleder: 60 000kr. Styremedlemmer: 30 000kr per medlem. Lisbeth ja til en styreplass i borettslaget der hun bor. Vervet innebar ett møte i måneden og et honorar på 33. Det skal velges 1 styreleder, 2 styremedlemmer og en vara. Styrehonorar skal behandles som lønn – selv om arbeidet må sees som ledd i. Når Helge Eriksen, styreleder i Sølfast borettslag på.

Odny Drønen styreleder og Bente Sandvik nestleder. Mange i borettslaget vårt har liten. Bonitas har bred kompetanse innen stiftelse av borettslag og etablering av sameier! Bonitas Eiendomsforvaltning AS – Autorisert.