Støy nabo regler

Støy fra naboen reguleres etter nokså diffuse regler. Lovverket er ganske uklart når det gjelder nabostøy på. BRÅK: Hundretusener plages av nabostøy i Norge.

Støy nabo regler

Husk også at borettslag og sameier har egne regler for støy. Typiske eksempler på bråk fra naboen kan være gressklipping på kveldstid, støy fra varmepumpe eller gjentatt festing. Men også støyplagede naboer kan av og til ha nytte av den, for hvis den.

MHV bruker ofte grenseverdier i annet regelverk for å fastslå hvorvidt støyen er å.

Støy nabo regler

Mange er plaget av støy i boligen sin, enten det er fra naboer (se eget faktaark om nabostøy) eller ytre støykilder som veitrafikk, annen samferdsel. Først ut er fester hos naboen din som varer til morgenkvisten og annen støyende aktivitet. Noen ganger er det gøy med en skikkelig fest ut i de. Hvis støyen fra naboene er direkte husbråk, kan politiet tilkalles og gripe inn. Støy pga byggearbeid, usikker på krav som nabo. Her er oppdatert t-1442 som har regelverk for støy fra bygg og anleggsvikrsomhet, legg.

Noe støy må man imidlertid belage seg på – uansett om man bor i blokk, rekke. Mange som bor sammen i et borettslag eller et sameie opplever støy. Ofte finner man nærmere regler i husordensreglene og i kommunens politivedtekter. Se hva du bør gjøre når du ikke får sove, fordi naboen lager leven på. Feststøy er regulert av lovverket over, men det er lettere å få gehør for at støy er et problem dersom noen. Kan dere komme frem til felles kjøreregler?

Vi har sjekket hvor mye støy du kan lage – og hvor mye du bør tåle. Ro og orden på offentlig sted" ved nabostøy. Disse reglene må følges opp innimellom, men stort sett går det greit. Det sier Øystein Johnsen, som er nærmeste nabo til Nedre. Snekkerarbeid og annet arbeid med støy antas å være i strid med loven. Hva synes dere er normal støy i forbindelse med at naboen pusser opp?

Vi pusser ikke opp, monterer bare møbler, og vi holder reglene i. Men du har anledning til å klage på naboen dersom det er bråk eller aktiviteter som går ut over det som vi. Tradisjonelt sett har det vært vanlig å begrense støyende aktiviteter ved middagstid, under. Støy fra naboen er et jevnlig problem for noen, og kanskje spesielt. Reglene kan ved første øyekast virke strenge, men ifølge lederen er det få. Hver tiende familie i Oslo er sterkt eller ganske plaget av nabostøy. Naboretten er de regler og normer som legger bånd på eier og bruker av en.

Er så "heldig" at jeg har fått ny nabo i leiligheten over meg. Etter 11 skal d være stille, fra 7 – 11 kan man "bråke" det er reglene jeg har i det borettslaget jeg bor i.