Støttemur på tomtegrense

Sette opp støttemur på tomtegrensen. Har en skrående tomt, og ønsker å utnytte tomten mest mulig. Normalt er bygging av en støttemur på tomtegrensa et søknadspliktig tiltak.

Støttemur på tomtegrense

Men så lenge muren er på 50 centimeter og mindre, bruker vi sunn. Foto: Tom Gustavsen, Romerikes Blad. Området er utformet slik at det er naturlig at denne muren følger en annen mur, og følger tomtegrensen. Mur mot vei, med høyde inntil 0,5 m. Denne kan du i de fleste kommuner sette opp uten å søke. Forhør deg med kommunen før du begynner.

Hvor poenget er å hindre utrasing, kan naboen innvende at en mur vil. Støttemur, terrengendring og drenering. Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, steinbrudd eller sprengning av terrenget. Med en støttemur som når høyere enn selve gjerdet, og en altan. Fra veggen til tomtegrensen er det ca. Finnes det noen mulighet for å fylle opp plenen med sand eller jord uten å måtte bygge støttemur? De kjøpte en fin bolig på Moldhaugen, men har endt opp i en fem år lang strid med naboen om mur og tomtegrense.

Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan-. Avstand mellom støttemur og ytre veikant av kommunal veg (inkludert fortau) er ikke. Krav til ansvarsrett for søknadspliktige støttemurer. Er høydeforskjellen stor kan en slik mur gjerne bli svært høy. Beregning av jordtrykk – Støttemur langs tomtegrense – posted in Hus, hage og oppussing: Hallais Driver å prosjekterer støttemur av. Vi kom fra ferie og oppdaget at det var oppført en svært høy mur bare. Sette opp en stable-støttemur langs tomtegrense ca 10 cm innenfor egen grense.

Muren vil være ca 80-100 cm over bakke og ca 16-17 meter. Vi har søkt om å videreføre mur langs tomtegrensen og fått vedtak med føl ilkår: «Muren NTVKU. Forvaltningsutvalet gjev dispensasjon frå regulert byggegrense slik at støttemur langs felles tomtegrense mellom gbnr. Da kan naboen din sette opp byggverk på inntil 50 kvadratmeter, kun 1 meter fra tomtegrensa. Resultatet er at kommunen nå krever en 25 år gammel mur fjernet. Vi bygget mur i vår tomtegrense i høst og fikk da beskjed av komunens byggeavdeling at opptil mur opptil 1. Hvis jeg får oppført en støttemur i denne tomtegrensen kan jeg fylle opp til nivå med nåværende plen og slik øke arealet med bortimot 100 %. Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller.

Treplatt blir liggende inntil tomtegrensen mot nordvest (eiendommen gnr 8 bnr 4 fnr 6). Rekkverk er bygd på toppen av støttemur som er oppført i tomtegrensen. Ingen bygg skal plasseres nærmare tomtegrense enn regulert byggegrense.