Strømulykker dsb

Alle ulykker forårsaket av strømgjennomgang og lysbue skal meldes til DSB. I alvorlige tilfeller kan strømulykker medføre omfattende skader eller død. For å gjøre både regelverket og informasjonsarbeidet bedre, er DSB avhengig av. Du må melde fra om strømulykker til myndighetene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) regner elulykker som ulykker hvor noen får skader. En ny app for smarttelefoner viser hva man skal gjøre ved strømulykker. Appen er utviklet av NELFO i samarbeid med blant andre Direktoratet.

Strømulykker dsb

De fleste strømulykker går heldigvis bra, men både høy- og. DSB lov og forskrifter på elsikkerhetsområdet. Appen er utviklet av NELFO i samarbeid med blant andre DSB. Strømulykker kan gi umiddelbare skader, som brannskader og hjertestans, og senskader i form. Elulykker og strømskader brukes på et vidt spekter av ulike skader knyttet til. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Tips for å hjelpe personer som har vært utsatt for en strømulykke; Anbefalinger. EL & IT Forbundet, Energi Norge og DSB. Hvis en person blir skadet i en ulykke forårsaket av strøm skal skaden meldes til DSB via dette elektroniske skjemaet. Informasjon om strømulykker som meldes. Elektrikere er utsatt for strømulykker. Det skal legges vekt på førstehjelp i forbindelse med strømskader.

DSBs rolle, tilsynsoppgaver og organisasjon. DSB anser at NEK EN 50110-1: 2013 oppfyller. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), det høyeste antallet noensinne. DSB når strøm er årsak til personskade. I 2012 var det i kraftnæringen 20 innrapporterte strømulykker som førte til personskader, ifølge DSB. Selv om antallet ulykker har gått betydelige. Hvert år rammes omlag 3000 personer av strømulykker her i landet. Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

Her finner du informasjon som er nødvendig å kjenne til ved ulykke med. I 2014 ble det rapportert 404 strømulykker til DSB, Direktoratet for sikkerhet og beredskap, en økning på 25 fra året før. Her finner du informasjon som er nødvendig å kjenne til ved ulykke med strømgjennomgang. Frode Kyllingstad, senioringeniør DSB og Eirik Remo, fagsjef HMS.