Startlån behandlingstid

Startlån kan gis til kjøp av brukt bolig, toppfinansiering ved bygging av. Vurderer å søke startlån fra kommunen. Behandlingstiden er ikke lang, vi fikk svar med det samme. Trondheim har dem 8 uka behandlingstid, utrolig treigt! Fikk 1,5 mill i lån (startlån) har ikke noe annet lån enn det hos kommunen. Gjennom midler fra Husbanken tilbyr nesten samtlige norske kommuner startlån. I tillegg til superlav rente tar du.

Startlån behandlingstid

Mange har oppdaget muligheten for å få Startlån via Husbanken dersom de ikke har nok egenkapital for å få et vanlig boliglån.

Av: Astrid Stenberg og Steinar Ottesen. Behandlingstiden for søknad om startlån og tilpasning av bolig har blitt redusert. Vanligvis har behandlingstiden for startlån ligget på rundt fire uker. Men den ekstreme pågangen vi nå opplever gjør at man bør søke så tidlig som mulig. Formålet med startlån er å bidra til at de som har langvarige problemer med å finansiere egen bolig skal kunne kjøpe seg en nøktern og egnet bolig. Du kan få startlån dersom du har hatt langvarige problemer med å få lån eller tilstrekkelig lånebeløp i en privat bank. Startlån er en bra ordning fra Oslo kommune. Startlån gis til den som skal kjøpe bolig, beholde bolig eller som er i en vanskelig livsfase og må.

Startlån behandlingstid

Anders Sørlien (23) fikk startlån i Husbanken for å kjøpe seg leilighet. Vestre Toten ønsket han ikke å vente på den lange behandlingstiden. VG Nett) Rita Beck (38) blir nektet startlån av Skedsmo kommune, men alenemoren mener kommunen har tunnelsyn og feilberegner. Informasjon om kommunens ordning for startlån. Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet er behovsprøvd, og kommunen. Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Søknadene vil bli behandlet fortløpende, og man må påregne en behandlingstid på inntil 3 uker etter at kommunen har mottatt søknad med all. Kort beskrivelse, Startlån er et finansieringstilbud for personer som har vanskeligheter med å skaffe seg en bolig. Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare. Behandlingstiden er også ganske lang.