Sprekk i grunnmur+forsikring

Jeg ser at det står i salgsoppgaven ( 3år siden ) at det er 1 sprekk i grunnmur. Vanntrykket mot grunnmuren øker risikoen for at vannet trenger inn i kjelleren. I tillegg kan sprekker i grunnmuren føre til frostspreng og store skader på vinterstid. Sprekker i betongmuren er ikke et ukjent fenomen. Det ser ikke så pent ut og kan på sikt svekke hele konstruksjonen. Grunnmuren har sprukket, veggene buer innover, og i gulvet er det helsefarlig. Selger hadde i forbindelse med salget tegnet vanlig eierskifteforsikring.

STORE SPREKKER: En nærmere undersøkelse av grunnmuren i. Det er bare to ting du må passe på hvis du skal reparere grunnmuren: Fjern alt løst og pass på å kjøpe rett mørtel. Borgåsen-beboer mener sprengning ga sprekker i grunnmuren. Jeg er kun ute etter å få dette igjen på forsikringen. Var det sprekker i grunnmuren da du kjøpte huset? Jeg så jo en sprekk i grunnmuren, men man går jo ikke og peller og drar av. Boligen har noe setningssprekker i grunnmur, som må påaktes og betenkes.

Det må antas at disse sprekker har større utstrekning enn det som er synlig. Med god hjelp fra HELP Forsikring stålsatte jeg meg for det som måtte komme.

Sprekk i grunnmur+forsikring

Der oppdaget han store sprekker mellom grunnmur og hus. STARTET I KJELLEREN: Her – i kjelleren – startet huset å sprekke opp for tre år siden. Sprekken i gulvet er en av mange rundt om i boligen. Vedlagt i salsoppgåva var det eit utfylt eigenerklæringsskjema frå Protector forsikring. Det gjelder manglende fundamentering av grunnmur under kjøkken, sprekk i. Dårlig utført arbeid med grunnmur og bærende konstruksjoner kan også føre til. Videre kan setningsskader gi seg utslag i sprekker i murvegger.

Det kan være forskjellige årsaker til at det oppstår sprekker. Svinnsprekker og hårriss er et finmasket nett av sprekker. En pen grunnmur malt i en vakker farge, underbygger husets eleganse og skaper en helhet. Har du derimot en grunnmur full av sprekker. Tett sprekker eller hull i grunnmur. Gjør forholdene så ugunstig som mulig i forhold til reirdannelse og mattilgang. Oppbevar for eksempel søte matvarer i tette.

Er du riktig uheldig(heldig) samt god forsikring og det er grunnen som har seget. I går ble 19 personer i Koren Wibergs plass evakuert på grunn av sprekker i grunnmuren. Det er lite trolig at andre beboere i området trenger å.