Solenergi i norge fordeler og ulemper

Selv i Norge er solstrålingen 1500 ganger større enn energibruken. Solenergien er fornybar, og den er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil all- tid være til.

Solenergi i norge fordeler og ulemper

I Norge er vannkraft den suverent største energikilden. Selv om vi har en del problemer i dag når det gjelder å utnytte solenergien til. I Norge er elektrisk kraft produsert med solceller tre ganger så dyr som vannkraft. Fordelen med tynnfilm er at det er billig å produsere og bruker mindre material i forhold til.

Solenergi i norge fordeler og ulemper

Prisen for installasjon av solceller i Norge er fortsatt høy. Roger ved Fagskolen i Oslo (12.11.2007 11:29). Solenergi kommer mest sannsynlig at bli. Fordelen at det ikke skader miljø og ulempen at det vil skade. Får Europa strøm fra Saharasol om sommeren, kan kanskje Norge spare på. Her er det fakta om solenergi, både fordeler og ulemper. Sola gir 1500 ganger mer energi til Norge enn vi mennesker bruker.

Passiv solvarme er den formen for solenergi som per i dag er mest utnyttet i Norge. Ulempen er at effektiviteten jevnt over er dårligere, og at man gjerne bruker mer.

Solenergi i norge fordeler og ulemper

Dette har to fordeler, for det første kan man dekke en mye mindre del av. Norsk solenergiforening er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som arbeider for økt kunnskap om og økt bruk av solenergi. Solenergi kan utnyttes både til oppvarming og til å lage elektrisk energi. Sellom det ikke er så mye sol i Norge, er det svært lønnsomt, både for egen. Fordeler og ulemper ved bruk av solenergi" er hentet fra en naturfagside fra Kvasir. Her er de 5 største fordele -og ulemper ved solenergi – Blandt andet.

Hvis du efter at have læst fordelene og ulemperne stadig har flere. Det er mulig å omdanne solenergi direkte til elektrisitet ved hjelp av den fotoelektriske. Den største fordelen er at de kun behøver 1 – 5 % av råstoffet som behøves i en. Nedenfor presenteres noen ulike solcelleanlegg i Norge og utland. Ulempen med vann er at det kan fryse, og at vannlekkasjer kan skade bygningen. Potensialet for solenergi i Norge var tema på en workshop arrangert av IFE (Institutt for Energiteknikk) Og. Solenergi gir direkte eller indirekte grunnlaget for all tilgjengelig energi på jorda. For Norge utgjør gjennomsnittlig årlig solinnstråling ca.

Det finnes i hovedsak to typer solfangere som passer til boliger i Norge: Plane. Den viktigste fordelen ved solenergi er at man unngår ulempene som knytter seg til andre. Markedet på solfangere i Norge er beskjedent, men økende. Kan du tenke deg at det går an der jeg kommer fra, Norge? Vi skiller mellom passiv og aktiv bruk av solenergi. Noen forskere mener at det ikke lønner seg å bruke solenergi i Norge på grunn av at vi har lite sollys.

Fordeler: – Solenergi er en fornybar energikilde som kan tas i bruk i store deler av verden. Investeringskostnadene kan være tjent inn etter ca 5 år i Norge.