Søknad garasje eksempel

Om regelverket og om praksis i Eidsvoll kommune side 8-11. Eksempel på byggesøknad med vedlegg. Hvilke vedlegg er aktuelle i en byggesøknad for garasje?

Søknad garasje eksempel

Hvor stor garasje kan du bygge selv? Skal du bygge garasje, tilbygg eller …. Kopi av tillatelse legges ved søknaden. Informasjon til tiltakshaver og søker – Garasje og bod.

Søknad garasje eksempel

Eksempel på hvordan måle møne- og gesimshøyde:.

Søknad om tiltak uten ansvarsrett kan benyttes ved tilbygg, garasjer og andre mindre. Et tiltak er vanligvis de byggeplanene du har. Du kan som privatperson søke om denne type garasje, eller sette opp denne uten å søke dersom de nye forskriftene fra 01. Eksempler på hva den kan brukes til er; garasje, uthus, verksted, hobbybod. Her er en nyttig link som presenterer kravene for å kunne bygge uten å søke:. Vanligvis skal plan-, snitt- og fasadetegninger følge søknaden. Eksempel på god tegning for garasje. Mens du før bare kunne bygge inntil 15 kvadratmeter uten å søke, blir det.

Søknad garasje eksempel

Eksempel på spørsmål i veilederen: – «Skal noen bo eller sove i. Det er også lov å bygge for eksempel mindre levegger eller lage. Det er her viktig at den som vil "bygge garasje uten å søke", har en plikt til å. Søknad om byggetillatelse» må sendes for nybygg og vesentlige. Dette må gjøres av profesjonelle, for eksempel av den byggmesteren som er engasjert. Melding om tiltak» holder for mellomstore tiltak som garasje. GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Annet regelverk kan for eksempel være veglov, kommunal.

Søknad om garasje må sendes kommunale bygningsmyndigheter. For garasje under 50 kvm holder det med forenklet byggemelding, mens det. Mindre frittstående bygning på under 50 kvm i BYA og BRA, for eksempel garasje eller bod. Dette gjelder frittstående bygninger som ikke går inn under unntaks. Det betyr at du kan bygge mye uten å søke – for eksempel kan du bygge inntil 50 kvadratmeter bod eller garasje helt uten søknad – og inntil 1. Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel terrasse. Dette er eksempel på arbeid du kan søke om og utføre selv.