Sikkerhetsglass i bolig

Endringer i krav til sikkerhetsglass! Norgesvinduet gjør oppmerksom på at det er kommet endringer i krav til sikkerhetsglass i bolig, TEK 10. Etter påtrykk fra blant annet Glass og Fasadeforeningen, skjerpes igjen kravene til bruk av sikkerhetsglass i boliger.

Sikkerhetsglass i bolig

TEK10 krever ikke sikkerhetsglass for vanlige vinduer i boliger dersom. TEK 10 krever ikke sikkerhetsglass for vanlige vinduer i boliger dersom vinduenes underkant er 0,8 m eller mer over gulvet. Er det under 0,8 m opp til vinduet. Med sikkerhetsglass fra Pilkington kan du oppnå sikring av både personer og objekter.

Sikkerhetsglass i bolig

For vinduer blir det krav om sikkerhetsglass i bolig i alle etasjer, ved glass lavere enn 80 cm.

Dette er samme krav som var gjeldende fra 2010. Alle vinduer i nye boliger som er montert lavere enn 0,8 m ok gulv, skal ha sikkerhetsglass ihht TEK 10. Flere organisasjoner i byggebransjen reagerer på at kravet om sikkerhetsglass i boliger er fjernet. Bruk av sikkerhetsglass i bygg er utformet og regulert av Plan og Bygningsloven. Krav til stigningsforhold for atkomstvei til bygning med bolig reduseres fra 1:20. For endring i krav om sikkerhetsglass, kan søknader innkommet kommunen før. Andre land har hatt krav til bruk av sikkerhetsglass lenge.

Og da snakker vi om en bolig til femseks millioner kroner i hvert fall, påstår.

Sikkerhetsglass i bolig

Byggmakker viser at vinduene i fire av ti norske boliger aldri har blitt byttet. Vi trenger å bygge flere og rimeligere boliger slik at det blir enklere å. Skjerping av krav om sikkerhetsglass gjelder tilsvarende fra 1. Norsk Trevare er lite fornøyd med bortfallet av krav om sikkerhetsglass i 1. Lemping av UU- og tilgjengelighet- skrav i kap 8 og 12, skjerping av krav til sikkerhetsglass, endret krav til. Vi holder fast ved forslaget på 1,30 fordi vi mener at alle boliger ikke. Det er for eksempel forslag om sikkerhetsglass i alle vinduer lavere enn. Fram til 1960-tallet, var det ingen regler om sikkerhetsglass i boliger, eller til og med kommersielle, byggeforskrifter.

Når det gjelder sikkerhetsglass stiller byggeforskriftene krav til personsikring. Vi trenger å bygge flere og rimeligere boliger slik at det blir enklere å komme. For endring i krav om sikkerhetsglass, kan søknader innkommet. Energisparende glass, Brannbeskyttende glass, Sikkerhetsglass. Praktisk bolig for store og små sentralt på Helgelandsmoen. Velux leverer vedlikeholdsfrie takvinduer med 3-lags sikkerhetsglass til våre boliger. Velux leverer vedlikeholdsfrie takvinduer med 3-lags sikkerhetsglass til våre.

Denne boligen vil ligge på Myra som ligger et steinkast unna Flisa sentrum. Bolig, Soverom, Etasje, P-rom, Totalpris. Det finnes to typer sikkerhetsglass: herdet og laminert. Laminert glass er to glass somer limt sammenmed en elastisk. Før 1960 var det ingen bestemmelser om sikkerhetsglass i bolig eller selv kommersielle, bygg koder. Følgelig målrettet mange rettssaker.