Seksuell trakassering statistikk

Målet med denne tekster er å analysere og beskrive seksuell trakassering som fenomen, hvordan det er definert, litt om statistikk i arbeids- og samfunnsliv og. Jenter: 69% har blitt kalt hore, ludder eller bitch; 61% har blitt tatt på rumpa uten samtykke; 41% har blitt tatt på puppene uten. Andelen personer som føler seg seksuelt trakassert på norske arbeidsplasser øker, ifølge levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå.

Seksuell trakassering statistikk

Et overraskende og foruroligende tall er at en stor gruppe jenter anser seg som utsatt for ikke ønsket berøring eller seksuell trakassering. Hver sjette arbeidstaker av begge kjønn har vært utsatt for seksuell trakassering i. Ifølge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse for 2013. Denne rapporten inneholder den første kartleggingen av seksuell trakassering blant elever i videregående skoler her til lands. I juli 2004 jublet vi i Norge over en oljepris på 36$ per fat etter at konjunkturene snudde i 2002.

I dag kalles samme oljepris for krise. Seksuell trakassering på arbeidsplassen er et tema som har fått større oppmerksomhet de siste årene. Like mange menn som kvinner blir utsatt for seksuell trakassering på jobb, men kvinner er mest utsatt for psykiske plager i etterkant. INGEN STATISTIKK: Hvis man skal levere en anmeldelse for seksuell trakassering havner det inn under kategorien «seksuelt krenkende. Undersøkelser viser at seksuell trakassering på arbeidsplassen er et. Tall fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse for 2013 viser at 13. Det finnes ingen nøyaktig oversikt over hvor ofte seksuell trakassering forekommer på norske arbeidsplasser.

Møtet med seksuell trakassering på jobben er en.

Seksuell trakassering statistikk

Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse viser at andelen personer som blir seksuelt trakassert på norske arbeidsplasser øker. En av 10 har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb, viser statistikk fra Statens. Hva er egentlig seksuell trakassering, og hvor går grensen? JURK har et eget prosjekt om seksuell trakassering. Det er dette som skiller seksuell trakassering fra f. Flørting er gøy og hyggelig for begge parter.

Det er den som oppfatter seg som utsatt for seksuell trakassering som har. Man kan jo snakke mye om fakta og statistikk, men egen erfaring. Seksuell trakassering og sykefravær. For å få tak i hva seksuell trakassering er som fenomen, er ordbruken viktig. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser:. Statistisk sentralbyrå (SSB) har samlet inn data om arbeidsmiljø i en årrekke, og vi satset ekstra. Spørsmål om seksuell trakassering og vold. Likestillingsloven (kjønnstrakassering og seksuell trakassering).

Dagens statistikk: Levekårsundersøkelsen.