Rømningsvei soverom

DSC 0134 Det er ikke krav til at ethvert soverom skal ha vindu som rømningsvei. Det er visse minimumskrav til åpningens størrelse for at et vindu skal kunne brukes som rømningsvei. Må man alltid ha et vindu som er godkjent som rømningsvei på et soverom? Jeg har et soverom i dag som befinner seg i en kjeller hvor det er. Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i.

Rømningsvei soverom

Boliger med flere etasjer må ha alternative rømningsveier.

Mange soverom kan være potensielle dødsfeller. Rommet må ha vindu, som kan brukes som rømningsvei. For å få et vindu godkjent som rømningsvei, skal det i et hvert enkelt tilfelle søkes om å få tiltaket godkjent. Det er flere faktorer som spiller inn. Eg vil lage soverom i kjeller under bakkenivå, og lurer på hvilke krav det er. Juss: Man hører stadig at det er ulovlig å benytte rom uten rømningsvei som soverom, si f. Holder dette i forhold til brannsikring og lover.

BufretLignendeDet er krav til rømningsveier, solbeskyttelse, lysinnfall og sikkerhet. Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle. Et byggverk må utføres slik at de mennesker som oppholder seg i eller på byggverket under brann kan rømme eller bli reddet til sikkert sted. Skal ikke et soverom ha en rømningsvei, utenom selve døra? Vil det da regnes som et godkjent soverom, eller gjelder linken kontorrom etc?

Før du går i gang med å forvandle kjellerboden til soverom bør du. Vindu i kjeller kan regnes som rømningsvei hvis det har fri åpning der. På soverom og barnerom så skal vinduene som regel kunne benyttes som godkjent rømningsvei. De skal ha en viss størrelse i tillegg til at de skal være lette å. I tillegg må det være en alternativ rømningsvei fra øvre plan. Vindu eller balkong kan være alternativ rømningsvei fra. Fra branncelle i bygning beregnet for virksomhet i risikoklasse 4 (boliger) kan vindu, som har underkant mindre enn 5 m over planert.

Thomas Myra kjøpte et rekkehus med fire soverom. En kjellerstue med rømningsvei som brukes til TV på kvelden eller som gjesterom to. Kommunen nekter Per Magne Gil (60) å lage en ny rømningsvei fra huset i Mor Åses vei på grunn av mulige fremtidige vernebestemmelser.