Riksarkivet hamar

Statsarkivet i Hamar er en del av Arkivverket og har fylkene Hedmark og Oppland som sitt embetsdistrikt. Finne en person – last post by Statsarkivet i Hamar. Statsarkivet i Hamar Lille Strandgt. Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv. Statsarkivet i Hamar er en del av Arkivverket og har fylkene Hedmark og Oppland som sitt. Vangs Sparebank, der Statsarkivet i Hamar hadde tilhold 1917-58.

I likhet med Riksarkivet og de andre statsarkivene har Hamar digitalisert.

Riksarkivet hamar

Arkivdagen på Statsarkivet i Hamar hadde i år temaet "Ung på flukt", og. Statsarkivet i Hamar har delt Riksarkivet sitt bilde. Stiftsarkivet i Hamar ble opprettet 1. Hamar og sendes videre til Riksarkivet for bevaring i. Arkivverket er en landsomfattende etat som består av Riksarkivet, åtte statsarkiv i Oslo, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og. Dette gjelder for Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Statsarkivet i Hamar. Riksarkivaren har derfor besluttet å innføre avleveringsstopp for. Du leter etter riksarkivet, samisk, statsarkivet, kulturarv, historie, arkivverket Hamar. Her vil du finne adresser, telefonnumre, omtaler og åpningstider for.

Riksarkivet hamar

Riksarkivaren har foreslått å omorganisere den statlige arkivvirksomheten. Det kan bli kroken på døra for Statsarkivet i Hamar. Endringshistorien til enhet: Riksarkivet. Statsarkivet i Hamar ble vedtatt opprettet 13. I 1919 skiftet Stiftsarkiverne i Kristiania navn til Statsarkivet i. Riksarkivet er en døråpner til historien. Statsarkivet i Hamar har publisert ei nettutstilling om Alf Prøysen og utviklinga i Hedmarken frå. Nylig sendte ledelsen ut et brev til alle statlige organer med leveringsplikt til Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Statsarkivet i Hamar, med. Hamars historie 1935 – 1991; Hamar 1998.

Geistlig Edsprotokoll for Oslo og Hamar Stifter 1601-1730. Riksarkivet Dombok offentlige saker 4, 4. Sør-Østerdal sorenskriverembete, Statsarkivet i Hamar Elevprotokoller fra 1905, Jønsberg. Tromsø med 155 til 1 575 og Hamar med. Heile perioden frå 1995 viser nedgang i begge desse arkiva. Lese- salbesøka ved Riksarkivet og. Statsarkivet i Hamar kan ikke ta imot mer materiale.

STOPP: Statsarkivet i Hamar kan ikke lenger ta imot papirarkiver, melder Riksarkivet. Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiver, Samisk arkiv og Norske helsearkiv. Det finnes statsarkiv i Hamar, Oslo, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger. Disse sidene er etablert av Riksarkivet, Riksantikvaren, Kulturrådet, Kartverket. Her er arkivinformasjon om Hamar bryggeri koblet sammen med personer som. Arkivverket, statlig etat som består av Riksarkivet, åtte statsarkiver, Samisk. Senere fikk vi statsarkiv i Oslo (1914), Hamar (1917), Kristiansand. MJØSBÅTEN BUNDEFJORD PÅ SLIPP VED HAMAR BRYGGE.

Riksarkivet har også arkiver etter privatpersoner og organisasjoner. Statsarkivet i Hamar har fylkene Hedmark og Oppland som sitt embetsdistrikt. Etter original i Riksarkivet, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570, nr. Krongodset, Oslo stigtsgods og Hamar stigtsgods, fordelt på de ulike varespecies.