Regler forkjøpsrett

Tilsvarende, dersom du vet at det finnes regler som gir forkjøpsrett for de som allerede bor i borettslaget, og du anser det som sannsynlig at. OBOS-medlemmer har forkjøpsrett på over 90 000 nye og brukte boliger over nesten hele landet. Forkjøpsretten kan utgjøre den store forskjellen når du skal.

Regler forkjøpsrett

OBOS-medlemmer har forkjøpsrett på bruktboliger i OBOS-tilknyttede borettslag – totalt. Reglene for forkjøpsrett i borettslag finner du i «burettslagslova» og. Forkjøpsrett er en løsningsrett til fast eiendom, løsøre eller andre former for.

Regler om forkjøpsrett finnes dessuten i en rekke andre lover, blant annet.

Regler forkjøpsrett

Dette må du være oppmerksom på når det gjelder forkjøpsrett ved kjøp av bolig, for eksempel i et borettslag. Forkjøpsrett til boliger er en den viktigste fordelen med å være medlem av BOB. Som medlem har du forkjøpsrett til over 17. Alle medlemmer i BORI BBL har forkjøpsrett til boliger i borettslag tilsluttet boligbyggelaget. Med forkjøpsrett til fast eiendom som beror på avtale, gir lov om løysingsrettar av 9. Her kan du finne ut hvordan forkjøpsretten fungerer, steg for steg. Her finner du et fullstendig sett med regler for medlemskap, ansiennitet og.

Regler forkjøpsrett

Normalt vil forkjøpsrett virke prisdempende, både i markeder med stigende og synkende boligpriser.

Det er likevel ikke uvanlig at forkjøpsretten. Som medlem i Vestbo har du forkjøpsrett på en rekke attraktive boliger. Forkjøpsretten er den fordelen våre medlemmer setter størst pris på, og det forstår vi godt. Aksjer som ikke kan fordeles likelig etter reglene i første og annet ledd, skal fordeles mellom. Forkjøpsrett gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Boligene blir kunngjort her med en frist for å melde bruk av forkjøpsretten. Det er vedtektene i det enkelte borettslag som bestemmer hvem som har forkjøpsrett.

Lær mer om hva forkjøpsrett er og hvordan du kan få forkjøpsrett på nærmere 10. Forkjøpsberettigede og meglere får beskjed om utfallet av avklaringen innen kl. Informasjon om forkjøpsrett og gebyrer. Medlemmer i MOBO har forkjøpsrett etter ansiennitet (alder på medlemskapet). Ved spørsmål angående priser og regler for overføring, se under punktet om. Regler ved avklaring av forkjøpsrett.

Utlysning av forkjøpsrett til andel (bolig) i borettslag skjer etter reglene i brl § 4-21 og i hht borettslagets vedtekter, mens fristen for å gjøre forkjøpsrett gjeldende.