Oversiktsartikkel

Denne artikkeltypen omfatter oversiktsartikler med unntak av metaanalyser. En god oversiktsartikkel skal både oppsummere kunnskapsgrunnlaget, tolke, vekte. Anti-NMDA-reseptorencefalitt er en autoimmun nevrologisk tilstand. En oversiktsartikkel er en forskningsartikkel som gir et overblikk over et faglig spørsmål på bakgrunn av et. BufretLignendeEn god oversiktsartikkel skal både oppsummere kunnskapsgrunnlaget, tolke, vekte og vurdere kunnskapen som artikkelen er basert på. En systematisk oversikt er en oversiktsartikkel som er basert på data fra eksisterende forskning.

Studiene kjennetegnes ved en (objektiv og). Oversiktsartikler oppsummerer resultater fra flere studier om et bestemt emne. Systematiske oversikter er oversiktsartikler der forfatterne går systematisk og. Målgruppen for denne artikkelen er sykepleiere som ønsker å lage en oversiktsartikkel over kliniske spørsmål. Da kan du lese og kritisk vurdere denne systematiske oversikten, og bruke sjekkliste for oversiktsartikler til hjelp. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Oversiktsartikler ("literature reviews") inneholder en drøfting av annen, tidligere publisert forskning. Denne typen artikler er arbeidskrevende, men til gjengjeld. Oversiktsartikkel Når demens rammer unge T A Rosness P K Haugen K Engedal Tidsskrift for den norske legeforening nr 12 2011. Forskere tilknyttet KGJ Senter for MS Forskning har i oktober publisert en oversiktsartikkel som ser på potensialet ved bruk av fritt tilgjengelige. Tidendes pris for beste oversiktsartikkel. Tidende ønsker å oppmuntre til gode oversiktsartikler i tidsskriftet.

Prisen på 40 000 kroner tildeles forfatteren(e) av den. Kritisk vurdering av en oversiktsartikkel. Avdeling for metodevurdering og kunnskapsstøtte. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. USA vært i sammenhengende krig i 15 år, den lengste perioden i landets historie. Symptomer, forekomst, behandling og følgesykdommer er noen av temaene overlege Suzanne Crowley ved Rikshospitalet skriver om i en ny.

Oversiktsartikkel (samlebetegnelse for reviews og systematic reviews). Fra tid til annen utgis det gode oversiktsartikler som har en av NKs tre diagnoser som tema. I desembernummeret av "Current Treatment Options in Neurology". Allerede før skriftkulturens oppkomst på 1100-tallet fantes det en rik diktning i Norge, en muntlig diktning som ble overlevert fra generasjon til.