Overføre obos ansiennitet

Medlemskap i OBOS kan overføres til familiemedlemmer. Kanskje kan ansienniteten du har spart opp utgjøre den store forskjellen i boligjakten for en du er glad. Ansienniteten regnes fra den datoen som betalingen for medlemskapet er.

Overføre obos ansiennitet

Dersom du skal få overført ansiennitet, må vi ha mottatt skjema for overføring. Logg inn og få tilgang til din medlemsside. Hvis det er første gang du logger deg på må du registrere deg som bruker lenger ned på siden, under "Ny bruker? Medlemskapet kan overføres innen familien i overensstemmelse med OBOS’.

Overføre obos ansiennitet

Etter at fristen for å melde forkjøp er ute, vil du – hvis du har best ansiennitet – få.

Etter at du har fått overført ansiennitet vil du få et nytt. En bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag kan overføres til nær familie. Dersom du har lengst ansiennitet, er du den første som blir kontaktet av OBOS. Ring obos i morgen og spør om det da ikke står. Bare vær obs på at du får ikke overført mer ansiennitet en din egen levealder. Når jeg skal selge min Obos leilighet så går jeg selvsagt til en annen megler som må.

Ingen kan gjennom overføring av en andel få ansiennitet fra før sin egen.

Overføre obos ansiennitet

Et OBOS-medlem med bedre ansiennitet meldte seg, og paret måtte ut på. Det er mulig å overføre medlemskap og ansiennitet til nær familie. I hvert fall når det er jeg som sitter uten Obos-medlemsskap. Den av våre medlemmer med lengst ansiennitet kan gå inn i tilslagsbudet, sier Åge Pettersen, informasjonssjef i Obos. Du må ha lang ansiennitet for å velge på øverste rekke. OBOS og Stavanger BBL har denne regelen ved overføring av medlemskap: "Vær.

Det vil si at hvis far vil overføre 40 års ansiennitet til en sønn på 25 år. I OBOS mister du ansienniteten kun dersom du kjøper en nyoppført. Det er jo den med lengst ansiennitet som stikker av med boligen, påpeker. Et medlemskap i OBOS kan overføres til nære familiemedlemmer. OBOS vil så kontakte den med lengst ansiennitet for å høre om vedkommende ønsker å benytte sin. Den kan ikke overføres til ektefelle, foreldre, barn etc.

Det er ikke OBOS, men der har du isteden "storbyansiennitet". Medlemskap kan også overføres fra eldre slektninger, les her for OBOS:. Medlemskap i OBOS er personlig og kan ikke. Når ny bolig tildeles på grunnlag av ansiennitet, kan OBOS fastsette. Du kan overføre medlemskapet ditt til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer. Husk at den som overtar medlemskapet ikke får lenger ansiennitet enn sin.

Ved å være medlem i et boligbyggelag, som OBOS, NBBL eller USBL, kan.