Nynorsk grammatikk

Minigrammatikken inneheld dei viktigaste reglane i nynorsk rettskriving. Grammatikken er utarbeidd i tråd med den nye nynorskrettskrivinga som gjeld frå 1. Verb; Substantiv; Adjektiv; Pronomen; Determinativ; Adverb; Konjunksjonar og subjunksjonar; Preposisjonar og interjeksjonar; Analyse.

Nynorsk grammatikk

Nynorsk grammatikk for minoritetsspråklege. Forklaringar med arbeidsoppgåver – 2. TILPASSA NY NYNORSK RETTSKRIVING FRÅ AUGUST 2012. Legg spesielt merke til desse stadnamna: Alpane, Austerrike.

Nynorsk grammatikk

Substantiv; Adjektiv; Verb; Samsvarsbøying av perfektum partisipp; Samsvarsbøying – meir detaljert gjennomgang; Kort om.

Det finnes mange unntak og alternative former, så du trenger en egen nynorsk grammatikk hvis. Minigrammatikk : Grammatikken er utarbeidd i tråd med den nye. Fasit til Øvingar i nynorsk grammatikk. På nynorsk og tysk og har substantiva alltid tre kjønn, hankjønn, hokjønn og. Sidan heftet er ei rettleiing, og ikkje ei innfø- ring, bør du ha grunnleggjande kunn- skap om nynorsk grammatikk før du set i gang. Få knallgod og enkel hjelp til nynorsk med denne guiden til nynorsk grammatikk og nynorske regler. Perfekt til eksamen i norsk sidemål. Nynorsk grammatikk : lyd- og ordlære.

Nynorsk grammatikk

Eller ønsker du å forbedre karakterer? Ved Bjørknes Privatskole kan du ta Nynorsk grammatikk som privatist. Fin både som introduksjon og repetisjon av nynorsk grammatikk. Hovudregel: Hankjønnsorda får endingane –ar og –ane i fleirtal. Bruk lenkja under, vel oppgåver innanfor grammatiske område du veit du treng meir øving i. Les i ein nynorsk grammatikk (t.d. "Mål og meining" av Fredrik Rostrup) og studer spesielt dei områda der du har gjort feil. Når eit ord fortel om éin ting, står ordet i. Ein grammatikk for ungdom og vaksne er eit læremidel som har mangla i. Denne grammatikken skal vere ei enkel innføring i nynorsk grammatikk for.

Pugg – spill kort mens du driller nynorskkunnskapene dine. Kan man repetere nynorsk grammatikk mer lystbetont enn det gjøres i dag? Med stønad frå Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) byrja dei arbeidet med å utvikle ein nynorsk grammatikk for. På nynorsk samsvarsbøyer vi adjektiv i kjønn, eintal og fleirtal. Eg skulle ynskje det var fleire gule hus i gata. Nynorsk på 1-2-3 er øvingsbok i nynorsk sidemål. Boka gir ei oversiktlig innføring i nynorsk grammatikk og formlære.

Ho inneheld òg varierte oppgåver, fasit og. Nynorsk: Hanne finn ikkje pengane sine. Preteritum: Inga ending og vokalskifte – skifter vokal inne i ordet. Eks: Bokmål: Hanne fant pengene sine til slutt. Basert på en PowerPoint av en norsklærer på VG1. FOLDER 4 Grammatikk for elever som har nynorsk som sidemål.