Moped passasjer regler

I de fleste land er mopeden et typisk bykjøretøy og uten krav til førerkort eller. En passasjer endrer motorsykkelens kjøreegenskaper og krever mer av deg som fører. Det er ulike regler for barn som passasjer på motorsykkel i ulike land.

Moped passasjer regler

Færre motorsyklister mister livet i trafikken, men risikoen er fortsatt høyere enn for andre trafikanter. Du kan gjøre mye for å redusere risikoen som. Har du noen gang kjørt med en ulovlig passasjer på mopeden? Regelen har medført en del usikkerhet om hva som faktisk er tillat og forsøk på.

Moped passasjer regler

I tillegg er det tillatt å ha med en passasjer på under 10 år.

Minstealderen for moped er 16 år, men 18 år i klasse AM 147 når tre- eller firehjuls. Personer som kommer inn under disse regler må følgelig ta kontakt med en. Det er nå forbudt å ha med passasjer på moped. Molbo-landet vårt, er det lov med passasjer under 10 år på. Nye regler setter også en stopper for dagens mulighet til å ta med et ekstra. Boten for å ha med en passasjer bakpå mopeden er 2000 kroner.

Vi bor bynært, og har ikke brukt for to biler. Men bussforbindelsen er ikke optimal, og der tar uforholdsmessig. Romerike politidistrikt er opptatt av at alle som ferdes på vegene skal ferdes trygt, og minner om noen grunnleggende regler som bidrar til dette. I Norge registreres mopeder bare for 1-en-person, men det har vært tillatt å ha et barn. Moped er definert som et lite, motorisert kjøretøy, vanligvis med to hjul. Personer som kommer inn under disse reglene må følgelig ta kontakt med en trafikkstasjon for å. Står at det er lov med 2 passasjerer så lenge den bak er under 10 år :).

Han mener at jeg ikke har lov til å kjøre med noen bakpå mopeden, selv. Da er regelen for vekt bare at passasjer og bagasje ikke overstiger. Om passasjer ikke har hjelm og vet at det er moped så er det 750kr for. Det ser ut som en scooter, men er faktisk en el-sykkel. Jeg var ikke helt kjent med reglene da jeg kjøpte Scootipuffen, men nå vet jeg at det. MOPEDULYKKE: Fredag morgen gikk ei jente i asfalten ved SVGS.

Hun var passasjer på en moped og hadde ikke på seg hjelm. Vegvesenet skriver også at det å ha en ekstra passasjer på under ti år bak på moped ikke blir gjort i stor grad, men der strammes reglene også. I tillegg mister han retten til å kjøre moped i 21 måneder. Når han blir myndig iverksettes en sperrefrist på. Og at det har vært helt greit å ha med passasjer på moped? Reglene stammer fra «gamle dager», da sikkerheten ikke nødvendigvis satt i. Det kjører rundt 1000 firehjuls og 1800 trehjuls mopedbiler på norske veier. En mopedbil har en mopedmotor og er overbygd med karosseri. Her finner du oversikten over regler og tips for trygg oppførsel i trafikken.

Det er ikke lov å ha med passasjer på moped. Nå blir det nye regler å følge både for mopedførere og enkelte bilister. Og de vet hvor lett sykkelen kan påvirkes av en passasjer. Reglene er selvfølgelig litt kronglete å finne ut av, men er som følger:. Seks tapre mopeder og like mange innbitte Bike-piloter hadde alle mål om å kjøre lengst. Regelen om forbud mot å ta med passasjer på mopeden oppheves.

Hvis mopeden er bygd for å ha en ekstra bakpå, så blir det tillatt. Førerkort for motorsykkel eller bil, gir deg rett til å kjøre alle typer moped.