Master sikkerhet

Masterstudiet i samfunnssikkerhet med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene ble etablert i 2009. UiT samarbeider med UiS om undervisning i. Undervisningen setter søkelyset på utviklingen i det globale trusselbildet og konsekvensene for nasjonal sikkerhet.

Master sikkerhet

Vi gjennomgår case som In Amenas, Syria. Som student på master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger får du. Master in risk and safety management) på. Opptakskrav til Masterprogram i HMS (MHMS) for realfagstudenter. Treårig bachelor i realfag med en fagkombinasjon som.

Arbeid med samfunnssikkerhet dreier seg om å redusere risikoen for kritiske hendelser som kan skade personer, miljø og samfunn. Strengere krav til kompetanse innen beredskap i næringslivet og økende bevissthet rundt sikkerhet generelt i samfunnet. Er du interessert i en unik master i brannsikkerhet? Vil du være med å bidra til et mer brannsikkert samfunn? Med master i brannsikkerhet vil du kunne arbeide. Helse, miljø og sikkerhet – masterstudium, Master, 2 år, NTNU Norges. Samfunnssikkerhet – master, Master, 2 år, UiT Norges arktiske universitet, Lokalt opptak.

Leter du etter en utdanning innenfor – Sikkerhet, Master, 2 år. Disse skolene tilbyr KONFLIKT, UTVIKLING OG SIKKERHET (Master) i Storbritannia. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INFORMASJONSSIKKERHET (Master). Studiet går under: Informasjonsteknologi og informatikk. Information technology permeates all aspects of society and has become critical to industry, government, and individual well-being. Sverige vurderer ytterligere skjerping av overvåkingen av landets 54 radio- og TV-master etter at det har blitt gjort flere forsøk på sabotasje. Dette emnet gir kunnskap om sikkerhetsledelse samt en bred innføring i informasjonssikkerhet. Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Et nytt doktorgradsstudie lokker nye elever til Høgskolen i Gjøvik. Home Studies Master studies Studieveier Trådløse nettverk og sikkerhet. Sikkerhet i mobile systemer, kort masteroppgave (30 stp). Helse, miljø og sikkerhet – Master er en tverrfaglig utdanning som har som mål å kvalifisere studentene til å se helheten i fagområdet. Vurderingen av forskning Masters er nesten alltid helt av en enkelt avhandling modul eller prosjekt. En raskt voksende teknologiske feltet er IT-sikkerhet. Introduksjon; Presentasjon; Opptak; Utveksling.

Master of Cyber Security 2017 – HackCon – The Norwegian Cyber Security. Generell sikkerhet – tester allmennkunnskapene og samfunnsperspektivet 2. Han påpeker også at UiO naturligvis i lang tid har hatt master-programmer der it-sikkerhet inngår, men at dette kommer til å rendyrkes i et eget. Denne masteroppgaven markerer slutten på studiet innen Master i Teknologi ved Instituttet for. Kommentarer samlet inn av SINTEF i forbindelse med. Med master i brann- sikkerhet vil du kunne arbeide med avanserte og komplekse problemstillinger innen brannsikkerhet. Masterstudiet tar utgangspunkt i å styrke kompetansen og evnen til å analysere og tolke oppdrag. Experience-based Master in Information Security.

For få har svart på spørreskjema til at vi kan vise svardata.