Lovdata diskriminering

Loven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og personlige forhold. Forbudet mot diskriminering på grunn av. Loven gjelder i hele landet, herunder på Svalbard og Jan Mayen.

Lovdata diskriminering

Loven gjelder også på faste og flyttbare. Diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn er forbudt. Diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og. Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Lovdata diskriminering

Dokumentet Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. LOV 2005-06-03 nr 33: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. Barne- og likestillingsdepartementet. Diskriminering, å behandle noen mindre gunstig enn andre. Likestillingsloven 2013 (Lovdata); Diskrimineringsloven om etnisitet 2013. Faktaside som besvarer spørsmål Arbeidstilsynet ofte får om diskriminering. Arbeidsmiljøloven kapittel 13 – om vern mot diskriminering (lovdata.no). Om ansettelse; Midlertidig ansettelse; Forbud mot diskriminering; Fortrinnsrett.

Paragrafen ble innført i 1970 og tok for seg diskriminerende og hatefulle ytringer og bruk.

Lovdata diskriminering

Andre krenkelser Norsk redaktørforening, 8. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering. I Norge er det ulovlig å diskriminere funksjonshemmede og alle. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er lagt ut i sin helhet på lovdata. Lov om erstatning ved pasientskader mv. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn.

Anne Hellum, Vern mot diskriminering på grunn av kjønn. Ved hurtigsøk søkes det i alle dokumenter som finnes i Lovdata Pro. Spørsmålet om diskriminering av homofile generelt og særlig strafferettslig vern. På området som gjelder vern mot diskriminering ble det 1. Forebygging av rasisme, diskriminering og fordommer må skje på flere plan. Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har. Ikke all forskjellsbehandling er diskriminering….

Ombudet kom til at A ble diskriminert da hun ikke fikk forlengelse. Utskrift fra Lovdata Oslo tingrett Dom Likestillingsloven 3, 14. To hovedspørsmål; om det foreligger indirekte diskriminering i strid med likestillingsloven 3. Lov om förbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. LOV 2008-06-20 nr 42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av.