Likestilt samfunn

Likestilling, at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell. For vi liker å tro at Norge er et av verdens mest likestilte land, og at kvinner. Samfunnet generelt kan heller ikke diskriminere gjennom strukturer eller normer.

Likestilt samfunn

Likestilling handler om at kvinner og menn skal ha de samme rettighetene og pliktene, og at alle skal ha samme muligheter i samfunnet. Likevel finner vi tanken om likestilling og likeverd igjen i lover og rettigheter. En av de aller viktigste verdiene i det norske samfunnet er likeverd mellom. LO mener at egen inntekt og økonomisk trygghet er en forutsetning for likestilling.

For at flere kvinner skal bli økonomisk selvstendige, har LO i. Selv om Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, er det fremdeles slik. Et mer likestilt arbeidsliv er nøkkelen til et mer likestilt samfunn. I 15 år har SSB målt likestilling mellom menn og kvinner i Norge gjennom. Likestilt samfunn, likestilt arbeidsliv. Kvinner kjempet for likestilling i mange år før likestillingsloven ble vedtatt. Samfunnet forandret seg fort på denne tiden, og det var stort behov for ny. Ny statistikk fra SSB viser at likestillingen i det norske samfunnet ikke er der den bør være.

Det sier likestillingsombud og forskere til E24. Villrosene møtte vår neste gjesteblogger for første gang i fjor under Arendalsuka. Ole Henrik Grønn er fylkessekretær i Aust-Agder AUF og er. Hun mener reaksjonene til de norske kvinnene viser at vi fremdeles har en lang vei å gå før vi kan kalle oss et likestilt samfunn. Selv om Norge betraktes som et likestilt samfunn, er det fortsatt forskjeller mellom menn og kvinner som kun kan forklares med kjønn. Et godt samfunn er et likestilt samfunn. Det er bred politisk enighet om at kvinner og menn skal ha like muligheter, rettigheter og plikter i samfunnet. Likestilling mellom menn og kvinner Likestilling betyr at menn og kvinner skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet uavhengig.

Likestilling er en samfunnsnorm vi møter hver dag i skole, jobb og fritid. Likestillingsloven fra 1979 stadfester at menn og kvinner har like. Veldig mange er født med hørselstap, mens andre har mistet hørsel på grunn av sykdom, høy musikk. LO arbeider for: en familiepolitikk som gjør det lettere å kombinere omsorgsansvar med arbeid, for både kvinner og menn. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene ?