Legging av takskifer

Vi har her samlet noen tips, råd og innspill til legging av takskifer. En mer omfattende dokumentasjon finner du i vårt 28 siders hefte om «Legging av takskifer». Bladet beskriver tekking av tak med skifer.

Legging av takskifer

Legging av undertak er beskrevet i Bygg-. Takskifer bør være av glimmerskifer eller kvartsittskifer. Skifertak er et viktig element i byggeskikken i Valdres.

Fordelen med lekting er imidlertid at den angir retningen ved legging av steinen.

Legging av takskifer

Skifer er kjent brukt på tak her i landet siden middelalderen. Hvordan man legger et skifertak har ikke endret seg stort gjennom. Her monteres takskifer med bruk av en monteringsramme. Dette øker leggehastigheten på selve. Er det noen som vet om bøker eller brosjyrer som tar for seg legging av skifer på tak. Skal etter planen legge ca 220 m2 i sommer, men er.

Taket er husets femte, og kanskje viktigste fasade. Dekket med skifer er det vedlikeholdsfritt, og med sin enestående kvalitet er det få bygningsmaterialer som er. En ny anvisning i Byggforskserien viser hvordan du legger takskifer slik at mønsteret bli symmetrisk og taket tett. Denne anvisningen omhandler tekking med takskifer. Den beskriver generelle forutsetninger og skifertyper, gir råd om undertak og viser hvordan man legger. Husbyggerne var innstilt på å legge skifer på taket, helt til prisen kom. Dette syntes vi var altfor mye, da pris for legging av grå takstein på det.

Skifertak restaurering: 100 m2 re-legging av skifer. Vi tar ned din gamle skifer, fjerner evnt eksisterende underlag og legger nytt diffusjonsåpent undertak. Legging av takskifer Stoneart AS Et Skifertak er kanskje det flotteste taket en kan ha. Flott fordi det er et vakkert naturprodukt og flott fordi det er tilnærmet. Vår takskifer er hard og frostsikker. Takskiferen er testet og er resistent mot. Her er tipsene til deg som skal legge skifer på taket. TRINN 2: Ved legging av villheller er det en spesiell teknikk.

Legging av skifer er et håndverk som er bortimot uforandret siden man begynte å bruke stein som tekkingsmateriale. Skifer har et særpreget utseende som. Tilpassing og legging av skifer fra Oppdal Sten AS. Alta Skiferlegging Nord AS har årelang erfaring med bygging av skifertak – restaurering av skifertak samt rehabilitering av eldre bygninger. Skifer monteres tradisjonelt etter to hovedprinsipper, setting i mørtel eller legging i lim. Innvendig brukes nå etter hvert mer og mer.