Krigsseilerarkivet

Arkivverket er en landsomfattende etat som består av Riksarkivet, åtte statsarkiv i Oslo, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og. Jon Michelet og Aksel Remøe er glad for at registrert er en realitet. Alle foto: John Inge Vikan Oslo: – Det var jammen på tide de kom, sa Peter.

Krigsseilerarkivet

Nyetablerte koordinerings- og registreringskontor omkring i verda registrerte sjøfolka og ved Registreringskontoret i London blei det bygd opp eit sentralregister. Mange tar kontakt med Stiftelsen Arkivet for å få hjelp til å finne informasjon om en i slekta som var krigsseiler, men som de vet veldig. Krigsseilerarkivet inneholder informasjon i både tekst og bilder. Folk oppfordres til å bli med i en dugnad for å samle kunnskap om de norske krigsseilerne.

Krigsseilerarkivet

Mandal har levert et betydelig bidrag til det nyopprettede, nasjonale krigsseilerarkivet som høytidelig ble åpnet 19. Detaljer: Torbjørn Andersen fra Lillesand Sjømannsforening orienterer om Krigsseilserarkivet. Her får vi god hjelp av frivillige fra Oslo sjømannsforening som jobber med tilrettelegging av to «krigsseilerarkiv» på Riksarkivet i Oslo, mens. Riksarkivet i Oslo, mens arkivmedar- beidere står for skanningen. Det ene av disse arkivene er nå ferdig. Nå kan man søke i både navn og dramatiske historier fra krigsårenes sjøfarere. Krigsseilerarkivet inneholder informasjon i. I en artikkel i Lillesands Avis var forfatteren Jon Michelet sitert slik: «I arbeidet med Krigsseilerarkivet har Lillesand Sjømannsforening vært.

Krigsseilerarkivet

Etter årsmøtet innledet Beint Foss om lokale krigsseilere før Simen Zernichow fra Stiftelsen.

Inviterer til dugnad om krigsseilerarkiv Folk oppfordres til å bli med i en dugnad for å samle kunnskap om de norske krigsseilerne. Rolf RasmussenCopyright: Krigsseilerarkivet. KRISTIANSAND Stiftelsen Arkivet og Arkivverket signerte 29. Historiene om krigsseglarane kan leve vidare på den nye nettsida til Krigsseilerarkivet. Tidlegare i januar var det offisiell opning. Og det er også en takk til krigsseilerarkivet i Kristiansand, som har bistått meg mye i research-arbeidet, sier Michelet til Moss Dagblad.

Opprettet et sentralt Krigsseilerarkiv digitalt). Naturlig at NTH kan finne fram til personer som kan være med i Krigsseilerarkivet. I tillegg har regjeringen bevilget 1,5 millioner kroner til drift av det nyopprettede krigsseilerarkivet. Leietakerne Amnesty International, Røde. Samlerhuset (eier Det norske myntverket på Kongsberg), Stiftelsen Arkivet og Sjøhistorie. Matros ombord på "Elise" (bygd i Newcastle upon Tyne i 1931) I Krigsseilerarkivet står han oppført som " messegutt".

Simen Zernichow fra Stiftelsen Arkivet presenterte Krigsseilerarkivet, Per Kåre Vik f. Mandal har levert et betydelig bidrag til det nyopprettede, nasjonale krigsseilerarkivet som høytidelig ble åpnet.