Krav til våtrom med dusjkabinett

De viktigste reglene om krav til våtrom finner man i Forskrift om tekniske krav til. TEK § 8-37 stiller krav til sluk i våtrom (bad, dusjrom og vaskerom). Må det egentlig være membran bak dusjkabinettet, hvis dette er tett?

Krav til våtrom med dusjkabinett

Generelle krav er at våtrom skal ha gulv med tilstrekkelig fall mot avløp. Blir det vanskelig eller urimelig dyrt å følge dagens krav, kan man søke. Byggforskserien, Byggebransjens Våtromsnorm og i faktaboken. Teknisk forskrift stiller krav til våtrom (dvs bad,dusjrom og vaskerom) i.

Krav til våtrom med dusjkabinett

Med badekar eller dusjkabinett på badet trengs det ikke like mye helling.

Denne vinyltypen er spesielt framstilt for å tilfredsstille kravene i bad. Siden vi skal ha dusjkabinett på hyttebadet, lurer jeg litt på hvilke krav som gjelder. Må jeg følge våtromsnormen slavisk, eller kan jeg legge. Med avløpsvannet fra badekar eller dusjkabinett ført i rør ned i sluket. Sluk i våtrom er et krav i Norge, et helt unødvendig krav mener Tom. Ingen av dem har oppfylt våtromsnormens krav til tykkelse på smøremembranen.

Har du utett golv og vegg, sett inn et dusjkabinett. At dusjing på veggen er mer utsatt for vannskader enn dusjkabinett, er imidlertid ikke Cato Ove Carlsen, daglig leder i Fagrådet for våtrom, enig. Fall til sluk i våtsoner er ikke tilstrekkelig, fordi det er krav om fall på 1:50 minst. På 80-tallet kastet folk ut både dusjkabinett og badekar og bygget seg dusjnisjer. Hvilke krav stilles til et rom når man skal ha inn et dusjkabinett? Krav til fallforhold, overflater og underlag.

Bladet beskriver løsninger for fall på golv til sluk, og omhandler krav til maksimale. For å unngå bomkjøp bør du undersøke bad og andre våtrom grundig på. Gjerne i form av et våtromsertifikat. Hvis det er montert dusjkabinett, spør hvorfor. Våtromsnormen er imidlertid en frivillig bransjenorm, så det er. Installerer du dusjkabinett eller badekar er sjansen for fuktskader betydelig mindre. PVC som tilfredsstiller spesielle krav, våtromsplater.

Krav og anbefalinger om fall mot sluk i våtrom er omhandlet i BKFs. Kravene til bad og toalett i nye boliger beskrevet i TEK10 gir retningslinjer for trinnfrihet i. Vann på gulvet i våtrom må ledes til nærmeste sluk. Både veiledningen til TEK 10 og Byggebransjens våtroms norm (BVN) inneholder spesifiserte krav til fall på. For de som skal planlegge våtrom er det mange valg som må tas og. Skal de brukes i dusjsone må malingssjiktet innfri kravene som. Vurder dusjkabinett fremfor dusjløsning rett på golvet om du vil begrense kostnadene. Er det problemstillinger du ønsker at vi skal belyse – er du velkommen til å sende forslag inn til oss i.