Klor i drikkevann farlig

Hvor mye klor kan man tilsette drikkevannet før det blir giftig? Er norsk drikkevannskvalitet bedre enn andre lands drikkevann? Hvis det smaker klor av vannet, sier det noe om kvaliteten?

Klor i drikkevann farlig

Klor har vært brukt til å desinfisere vannet siden midten av 1800-tallet da den ble. Helsefarer ved bakterier, organiske giftstoffer, og tungmetaller i drikkevannet. Spesielt farlig blir surheten ved pH verdier under 5. Myndighetenes krav til god vannkvalitet er pH 8.

Klor i drikkevann farlig

Humus og klor kan danne klororganiske giftstoffer. Det skal ikke påvises koliforme bakterier i drikkevann.

Dersom klorbehandling benyttes på vann med høyt humusinnhold vil. Høye verdier bør undersøkes nærmere – er det humus eller farligere komponenter som for. Skal du drikke vann på steder det kan være mye dyr i nærheten, så nyt medbrakt. Flyr det noen få fugler i nærheten, bør det for eksempel ikke være farlig. Per Magnus: Fører klor i drikkevannet til misdannelser hos nyfødte? Men folk drikker faktisk farlig drikkevann hele tiden. Noen steder, særlig i store byer, kan det være mye klor i vannet, slik at du både kan kjenne en smak og en svak lukt av klor.

Klor i drikkevann farlig

Det vil bli tilsatt klor i vannet, slik at det skal være hygienisk bra vann.

Men, som drikkevann har jeg forstått det sånn at det absolutt ikke anbefales. Samtlige abonnenter i Eidsvoll har fått klor i drikkevannet. Sett på springen, men vent med å drikke det, lyder meldingen fra kommunen. Her lukter og smaker det litt klor om jeg lar kaldtvannet renne til det blir skikkelig kaldt, helt normalt da drikkevannet er tilsatt litt klor for å. For å sikre at vannet vi får i springen er rent og uten farlige bakterier, gjennomføres daglige tester av blant annet klormengden og. Klor er tilsatt for å drepe bakterier i drikkevannet. Cryptosporidium er en meget farlig parasitt som fører til diare og vekttap. Nei, selv om vannet smaker litt klor, er det ikke farlig å drikke det. Det får vi ikke svar på, av den enkle grunn at det ikke er foretatt en helsemessig langtidskontroll av klortilsetninger i drikkevann.

Den betyr jo mye for oss i det daglige, da den er i vårt drikkevann og badevann – så hvor farlig er så denne klor? Er vannet i springen drikkelig eller er det vanlig at folk kjøper vann på. Det vannet du har i springen har vært gjennom en prosess med klor, noe. Hunden drakk fra bøtte med vann & Klor. Tegningen over viser et nytt anlegg for behandling av drikkevann i Oslo. Vann med lite oksygen, kan få dårlig lukt og smak.