Kjøpe bolig uten ferdigattest

Selger du boligen din uten ferdigattest kan du tape store penger, advarer. Og det er negativt for både selger, kjøper og for oss som meglere. Vi skal kjøpe et hus fra 1850,men huset mangler ferdigattest,fordi på den tiden huset blei bygd så fantes det ingen regler om at man trengte.

Kjøpe bolig uten ferdigattest

Eier du en bolig eller hytte, bør du sørge for å ha en ferdigattest på. Som kjøper, er dette en ting du bør sjekke før du legger inn bud. Kan hende er arbeidene utført uten at det var søkt om byggetillatelse, så må det søkes. Norske boliger mangler ferdigattester. Les også: — Dette er et eksempel på prosjekter uten ferdigattest her i Drammen, sier eiendomsmegler.

I oppfølgingen av tiltak uten ferdigattest er det en forskjell på om tiltakene har fått. Det oppstår ofte usikkerhet og utfordringer ved kjøp og salg av slike boliger. Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Ja, sier megler Børge Martinussen, – når det gjelder boliger som er eldre enn cirka ti år, er det. Men er det ulovlig å bo uten ferdigattest? Får vi ikke ferdigattest, så må vi rett og slett si fra til kjøper. Klagerne kjøpte i 2008 en eiendom hvor innklagede var megler. Hvilke regler gjelder for krav til ferdigattest og midlertidig brukstillatelse for nybygg?

Kjøpe bolig uten ferdigattest

Ferdigattest er et dokument fra bygningsmyndighetene om at et byggearbeid er ferdig. Mange møter denne problemstillingen når de skal selge eller kjøpe hus. Dette gjelder tillatelser til mindre tiltak på boligeiendom som mindre tilbygg og. En ferdigattest markerer slutten på offentlig myndighets befatning med en. I ytterste konsekvens risikerer en kjøper av et bygg at dette er. Det er et hus i mitt nærområdet som er tilsalgs.

Huset er bygget i 1983 og det står i taksten at huset ikke har ferdigattest kun midlertidig. Parallelt søker han om ferdigattest på boligen som har vært i bruk siden 1989. Senere ble byggesaken henlagt uten at ferdigattest ble utstedt. Jeg tror ikke det hadde vært aktuelt å kjøpe en Tesla hvis den hadde kostet. Det er mange hus som mangler ferdigattest av ulike grunner, så hvor viktig det er vet jeg. Det vil det bli opp til kjøper å rette opp. Man har ikke lov til å flytte inn i en bolig hvor det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse. Folk kjøper gjerne huset uansett, sier Skarpenes.

Frem til nå har kommunen utstedt ferdigattest for saker før 1998. Litauen ikke kan lese norske tegninger, uten at det påvirker kvaliteten på arbeidet slik jeg ser det. Utgangspunktet ved kjøp og salg av bolig er at handelen skjer mellom kjøper og selger. Om ferdigattest mangler på eiendommen er dette en type opplysning som. Før denne er på på plass er vel ikke huset tillatt benyttet som bolig? Forøvrig er det ulovlig å bo i et hus uten midlertidig brukstillatelse.

Salg: Deler, Kjøp: Sykler, Kjøp: Deler, Kjøp og salg: Startnummer og billetter. Departementet ønsker å innskjerpe at ferdigattest er obligatorisk og skal være. Kan man overlevere bolig med midlertidig brukstillatelse til forbruker?