Isolere tak uten lufting

Tidligere lå det 25 cm rockwool på gulvet. Jeg kommer trolig å bruke 30cm Rockwool i taket. Luftingen skjer mellom undertaket og taktekkingen. Bruk gjerne oppvarming før du isolerer. Uten særskilt avtale med Norges byggforskningsinstitutt. Som andre skrå tretak i kaldt klima, må tak med kaldt loft luftes av to grunner. Nå vil jeg innvendig etterisolere loftet som har skråtak og kan bli brukt.

Isolere tak uten lufting

Må jeg da ha lufting bak isolasjonen og det gamle taket eller er dette. I isolerte skråtak kan det da isoleres helt opp mot undersiden av undertaket uten at det bygges. Tretak over oppvarmede rom må luftes, både for å hindre at snø smelter og fryser til is. Egen, nøyaktig montert vindsperre er spesielt viktig i tak uten. Figur 3-1: Konstruksjonsprinsipper for tak med isolasjon i takplanet til venstre og. Hvilket undertak skal jeg velge til taket mitt?

Takkonstruksjoner kan isoleres med FLEXI A-PLATE, Takstolplate eller I-plate. Fukt innenfra har mulighet til å bli luftet ut i luftespalten mellom undertaket og vindsperren. Snø skal avledes eller oppbevares uten at taket bryter sammen eller øver skade på omgivelsene. Kalde tak er utført med lufting mellom isolasjon og tekking. Nå er taket under utbedring, og tvisten om hvem som skal betale for. Du skal etterisolere med vett, ikke strup ventilasjonen. Da må ofte taket isoleres og det må lages lufting.

Ikke bare for å unngå isdannelser, men også for at fukt skal kunne tørke ut i takkonstruksjonen. Tak uten lufting under tekningen kalles også kompakte, eller massive, tak. Er det mulig å isolere tak "utenfra" – posted in Hus, hage og oppussing: Jeg har et hus bygget på 60-tallet. Lekting uten isolasjon (ventilasjon). Mer omfattende isoleringstiltak vil ofte på gamle hus bli så vidt. Bindingsverksvegger med hulrom uten isolasjon ble mye brukt i perioden 1925-1955. Imidlertid er det dårlig lufting bak utvendig panel og det er benyttet.

Hvordan går jeg fram for å etterisolere slike tak innvendig? Monter takrenner med mulighet for lufting mellom renne og forkantbord. På slike steder bør man velge løsninger med kompakte tak, eller luftet tak med.