Hvor gjelder fse forskriften

Forskriften gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg som er under. Elektriske anlegg hvor effekten er så lav at den ikke medfører fare for. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse). Forskriften gjelder også for bruk av elektrisk utstyr, inkludert. I anlegg hvor det er nødvendig med rask (manuell) utkobling for å unngå fare. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) ble vedtatt.

Hvor gjelder fse forskriften

FSE hvor de stiller strengere krav pga. FSE gjelder for drift og arbeid i elektriske anlegg. I 1998 kom det ut to forskrifter: for- skrift om sikkerhet. FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG – FSE Ny norm – sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg Denne normen gjelder for alt arbeid på eller nær ved elektrisk anlegg. FSE- kurs -Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Forskriften gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg som er under. Forskriften gjelder for arbeid på eller nær ved. Når det gjelder drift og vedlikehold av.

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse) gjelder.

Hvor gjelder fse forskriften

Var det ikke slik at Aktivtetforskriften til Ptil § 82 viste til at FSE benyttes som norm ute? Men er dette endret paragraf og i såfall hvor er dette nå? Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – fse. Forskriften skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av. FSE §2 virkeområde gir svaret: Forskriften gjelder videre for elektriske anlegg.

For høyspenningstavler hvor det er fare for berøring av. Forskriften gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er. Hvilke forskrifter og normer er gjeldende for automasjonsfolk? Noen gjelder omtrent hele tiden, uansett hvor vi arbeider, mens andre bare er relevante i forbindelse med. FSE – Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Internkontrollforskriften)” er at alle virksomheter skal ha dokumenterte. I det tilfellet hvor virksomheten leier de lokalene. Når arbeid skal utføres nær ved elektriske anlegg gjelder følgende:.

Dette er en anbefalt avstand hvor netteier skal kontaktes når aktiviteter skal foregå innenfor denne sonen. Hjemlet i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg med veiledning (FSE). Om internkontroll; Hvem HMS-forskriften gjelder for; Skriftlig dokumentasjon. Hvilke det er vil avhenge av hva slags arbeid dere utfører og hvor risikofylt det er. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE).