Hva er solenergi

Solenergi er betegnelsen på den energien som solen produserer og avgir gjennom. Teknologi og industri › Energi › Energi og ressursBufretLignende6.

Hva er solenergi

Mengden av solenergi som treffer Jorden i løpet av ett år, er om lag 15 000 ganger større enn hele verdens årlige energiforbruk. Solenergi er den reneste av alle kjente energikilder. Solens stråler består av varme, lys og ulike former for stråling. Solens stråler inneholder enorme mengder.

Hva er solenergi

Solvarme omtales også som termisk solenergi, solenergi fra solfangere, sol-termisk energi eller energi fra solvarme-anlegg.

De aller fleste formene for energi vi mennesker utnytter, kommer opprinnelig fra sola. I solceller konverteres energien i solens stråling direkte til elektrisitet ved hjelp av den fotovoltaiske effekten. Energien overføres i form av solstråling, og er tilgjengelig over hele verden. Energien er relativt jevnt fordelt mellom alle land. Hunderfossen har laget en fin introduksjonsfilm om solenergi – se den og andre energifilmer her!

Hva er solenergi

Solenergi er energi som kommer fra solen og omdannes til varme eller elektrisitet.

Det er en allsidig kilde til fornybar energi som kan brukes i et utrolig antall. Solenergi er tilgjengelig over hele jorden og relativt jevnt fordelt mellom landene. I dette perspektivet har solenergi potensiale til å bli den viktigeste fornybare. Norsk solenergiforening er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som arbeider for økt kunnskap om og økt bruk av solenergi. I alle tre tilfellene blir solenergien omdannet til en annen energiform. I fotosyntesen blir solenergi omdannet til kjemisk energi, i en solfanger til. Energi Eksempel Video Solenergi Konklusjon Kilder Avsluttning Ender Lever, beveger. Sola er verdens energikilde nummer én.

De aller fleste energikilder stammer enten direkte eller indirekte fra sola. Den mest kjente utnyttelsen av direkte solenergi er passiv solvarme. Den bygger på teorien om drivhuseffekten. Hva er årsaken til at dere satset på Norge først? Det er derfor naturlig å spørre: Hva kommer til å skje den dagen utbygging av solenergi er det.