Hva er karttegn

De forteller hva det er du ser på kartet og hva de forskjellige tegnene du ser betyr. Selv om karttegn alltid står på kjøpte kart er det. Karttegn er symboler som brukes for å gjengi terrengdetaljer. En oversikt over de vanligste kart-tegnene for orienteringskart finner du her. Kartutsnittet er fra Røyken O-lags kart Stordammen. For å forstå et kart må du kunne en del karttegn. Her er en oversikt over de viktigste.

Hva er karttegn

Alle orienteringskart har ulike karttegn, og nederst på kartarket (M 711, ”Norge 1:50.000) finner man en oversikt over disse. Kartene er trykt i ulike farger: blå. For å gi stifinnerne en forstålese av hva et kart er, så kan det være lurt å gå. Hensikt: Gi stifinnerne kunnskap og erfaring som trengs for å lese et kart. Opplæring i orientering Hva husker du av karttegn? Hva ser du inni Nå skal du lære å orientere kartet Opplæring i. Grønne karttegn: Opplæring i orientering. FARGEN HVITT på kartet er vanlig skog med god fremkommelighet. Før leken begynner bør deltagerne har gått gjennom alle farger på kartet og hva de symboliserer: Gult = åpent område Grønt = tett skog Hvitt.

I orientering tegner vi poster på kartet. Hver post har sitt eget nummer: På hver post henger det en postskjerm: Bruk kartene til å finne riktig karttegn. Du skal vite hva et kart er; Du skal lære noen typiske karttegn; Du skal lære å bruke et kart; Du skal lære å finne fram på ulike typer kart; Du skal lære å finne fram. Deltakerne må gjenkjenne karttegn, samarbeide og lage en taktikk. Vurder hva du gjør om deltakerne tar med feil karttegn tilbake. Farger og karttegn – sidene 14 og 15.

Disse spørsmålene handler om hva slags karttegn og farger vi bruker på et kart. Du kan velge å laste ned de vedlagte. Lær deg noen vanlige karttegn utenat: sti, bekk, stein, kolle, skrent, myr, hus. I orientering tegner vi poster på kartet: På hver post henger. Hvorfor: Lære å bruke kart og kompass. Hvert karttegn er med på å bygge opp kartet slik at dette på beste måte.

Sett dere sammen to og to og repeter. Kartutsnittet er fra Leinstrandmarka øst. Kartutsnittet er fra Røyken O-lags kart.