Helfo tannlege takster

En tannlege som har inngått avtale om direkte oppgjør kan kreve takster etter. Det er tannlegen selv, som på vegne av folketrygden, gjør de medisinske. Her finner du som tannlege informasjon fra HELFO, som for eksempel om avtale, regelverk og takster.

Helfo tannlege takster

Les om hvordan du som helseaktør kan bruke takstene riktig når du krever. Helfo kan avslå krav om stønad når stønadsretten ikke er. De oppgitte takster er maksimaltakster, og det står tannlegen og tannpleieren fritt til. Det er et krav at den sjeldne medisinske tilstanden som påvirker tann-helsen.

Helfo tannlege takster

Stønaden gis etter faste takster avhengig av hvilken behandling som er gitt. HELFO gir stønad til tannbehandling etter fastsatte takster. I Norge har de fleste privatpraktiserende tannleger høyere takster enn det offentlige. Hos tannlege i utlandet fylles søknadspapirene ut, som HELFO gjør sine. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Servicesenter på telefon 815 70 030. Når du har betalt egenandeler utover beløpsgrensen for frikort egenandelstak 2, som er 2 670 kroner i 2016, sender du kvitteringene til Helfo, Postboks 2415.

Kontakt Grefsen tannlegesenter for en konsultasjon for å se om du kan få støtte fra HELFO. Vi har lang erfaring med HELFO takster og alle tannlegene hos. Chandima Wåge, fagansvarlig for tannrefusjon i HELFO.

Helfo tannlege takster

Og hvis tannlegen tar en høyere pris enn trygdens takster, må du betale. Be tannlegen om en vurdering av dine rettigheter. Du skal ikke sende inn noe til HELFO; Stønad etter fastsatte takster fra folketrygden utbetales direkte til den. Informasjon om refusjon av tannbehandling, HELFO, Gule heftet, trygderefusjoner.

Sammenlikn priser hos tannlegene på portalen Hvakostertannlegen. Det er den enkelte tannlege som har ansvaret for å finne ut om pasienten faller innunder en. Ved behov ytes også stønad etter takstene 419 og 423. Bruken av takster er også ofte feil. Som tiltak har HELFO lagt stor vekt på informasjon og veiledning for at tannlegene skal sende mest mulig korrekte krav. Beløp i kursiv viser Helfos honorartakster, refusjoner og egenandeler.

Stønad etter fastsatte takster fra folketrygden. Oslo: godetenner as – om refusjonsmuligheter ved tannbehandling. Du skal ikke sende inn noe til HELFO; Stønad etter fastsatte takster fra. Takster for tannleger ble oppdatert ved nyttår 2013 og nye HOD-takster for HELFO-behandlinger ble aktivert fra 4.