Grunnleggende sykepleie

Fagstoff: Som helsefagarbeider skal du kunne utføre grunnleggende sykepleie, noe som innebærer at du trenger god og relevant kunnskap. Grunnleggende sykepleie i tre bind + digital arbeidsbok kommer til skolestart 2016. Den digitale arbeidsboken bidrar til å lette innlæring og forståelse av lærestoffet. Grunnleggende sykepleie vil gi studentene den faglige plattformen av teoretisk kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør fundamentet i. Emnet omhandler grunnleggende sykepleie knyttet til menneskets grunnleggende behov (fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov), sykepleie ved livets. Som helsefagarbeider skal du kunne gjøre rede for og utøve grunnleggende sykepleie. Hensikten med emnet er at studenten skal tilegne seg en grunnleggende forståelse av.

Grunnleggende sykepleie

Grunnleggende sykepleie vil gi studentene den faglige plattformen av teoretisk kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør fundamentet i sykepleien, uavhengig. Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (5 stp):- Menneskets grunnleggende behov. Det fokuseres på sykepleiens kunnskapsgrunnlag i forhold til pasientens grunnleggende behov hvor sykepleie relatert til pasientens helsetilstand, opplevelser. Grunnleggende sykepleie er et basisverk for sykepleierutdanningen. Bind 2 er bygget opp i samsvar med sykepleierprosessen og viser sykepleierens. Introduksjon til samfunnsvitenskapelige metode. Studenten skal oppøve evne til ivaretakelse av grunnleggende behov i samarbeid. Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget Utøvelse av grunnleggende sykepleie.

Grunnleggende sykepleie 1 (Heftet).

Grunnleggende sykepleie

Grunnlaget for sykepleie som fag og yrke; Sykepleie rettet mot å ivareta grunnleggende behov knyttet til helse og helsesvikt; Relasjonelle aspekter ved. Emne 1 Grunnleggende sykepleie 2016-2017. Studenten har kunnskap om menneskets grunnleggende behov. De snakker om de ferske eksamensresultatene i faget "Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget". Hva er grunnleggende sykepleie til en pasient som har kols? Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut.

Vi gir deg gratis tilgang i to dager med med. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag. Sykepleiens historie, tradisjon, verdier, normer og yrkesetikk, sykepleie som fag og. Emnet handler om at studentene skal tilegne seg forståelse for sykepleierollen gjennom utøvelse av grunnleggende sykepleie som fag og yrke. NORSK: Bakgrunn: Tidligere forskning og oppslag i media viser sammenheng mellom bemanning og tid til rådighet, og at det påvirker kvalitet på sykepleie. Ny utgave – Grunnleggende sykepleie er et basisverk for sykepleierutdanningen. Bind 1 utdyper og klargjør sykepleiens grunnlag og sykepleierens rolle og.

Grunnleggende sykepleie 3 (Heftet). Grunnleggende sykepleie 4" av Nina Jahren Kristoffersen – Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener selv!