Grunnboksutskrift

Bekreftet grunnboksutskrift og bekreftede utskrifter av tinglyst eller registrert. Se priser og veiledning for bestilling av grunnboksutskrift. Du kan også bestille grunnboksutskrift og kopi av et tinglyst dokument.

Grunnboksutskrift

Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og skrive under for hånd i. Bestill en grunnboksutskrift eller en kopi av et tinglyst dokument. Elektronisk utskrift grunnbok, fast eiendom, 82,00, Kjøp.

Grunnboksutskrift

Bekreftet utskrift grunnbok, fast eiendom, 172,00, Kjøp. Du kan raskt og enkelt bestille en grunnboksutskrift på Infoland. Utskriften inneholder opplysninger om alle tinglyste dokumenter på en eiendom. Bestille bekreftet grunnboksutskrift for en fast eiendom. Gjelder aktuelle data (IKKE historisk). Bekreftet grunnboksutskrift for fast eiendom.

Ei grunnboksutskrift gir ei kort oversikt over kva dokument som er tinglyst på eigedommen. Utskrifta viser mellom anna kven som har tinglyst heimel til. All tilgang til Grunnboken er gebyrbelagt, men vi tar ingen mellomlegg.

Grunnboksutskrift

Bruk Proff Forvalt som din portal til grunnboken på nett eller til å bestille grunnboksutskrift. For å se hva som er tinglyst på en eiendom kan du klikke på "Grunnboksinformasjon – Vis" og få en liste over eieropplysninger, heftelser og. Grunnbok er et realregister over tinglyste dokumenter vedrørende fast eiendom. Servitutter, som ikke er tinglyst, (gangrett, veirett, båtplassrett, osv) vil imidlertid ikke fremgå her, slik at.

Steg 1 i salgsprosessen starter med at du skaffer deg oversikt og innhenter nødvendig informasjon om boligen, nabolaget og planlagte reguleringer. Dette er Statens kartverks tjeneste med informasjon fra matrikkel og grunnbok. Her ser du hvordan du går fram for å bestille grunnboksutskrift. Mens Gammel Grunnbok gir en fullstendig oversikt over historikk på en eiendom, er det også mulig å bestille en historisk grunnboksutskrift. Epost Elektronisk grunnboksutskrift sendes til denne epostadressen. Det blir kun utført triviell validering av epostadressen. Husk at servitutter som ikke er tinglyst, (gangrett, veirett, båtplassrett og lignende) vil imidlertid ikke fremgå her, slik at du må spørre naboer og. Herved rekvireres bekreftet grunnboksutskrift for eiendommen: GNR.

WE11124001 Elektronisk grunnboksutskrift. Før att bestælla visentlig information trænger du att veta din matrikkelbetegnelsen. Et grunnboksblad er inndelt i fire:. Bekreftet grunnboksutskrift, attester mv. For pantattest og annen registerutskrift som gjelder grunnboka eller kratledningsregisteret betales et. Grunnboksutskrift bestiller du hos Statens Kartverk. Denne viser hvem som har hjemmel til eiendommen, hvilke pengeheftelser som er tinglyst, servitutter og. Det er dermed mulig å bestille bekreftet grunnboksutskrift via Se Eiendom, samt å hente ut elektronisk, ubekreftet grunnboksutskrift.

Bestillingsskjema Grunnboksutskrift Andel i borettslag Referansenr. Fdselsdato (6 siffer) Gateadresse Postnummer. Registrert til og med: Utskriftsdato: 02.