Gravferdsetaten i oslo kommune

Niue (+683), Nord-Marianene (+1), Norge (+47), Ny-Caledonia (+687), Oman (+968), Pakistan (+92), Palau (+680), Panama. Kontaktinformasjon, gravferdskontor, Alfaset krematoriekontor, administrasjon, årsberetninger, postjournal. Etater og foretakBufretLignendeGravferdsetaten tilbyr høspynting av graver med lyng og bar. Gravferdsetaten drifter 19 gravplasser innenfor Oslo kommune. Menigheten til den avdøde eller den som er ansvarlig for gravferden, avgjør hvilken kirkegård eller gravlund som kan benyttes. Gravlunden har en internasjonal krigsgravlund.

Sovjet, Nederland, Polen, Danmark, Sverige og Norge har graver. Oversikt over alle gravlunder og kirkegårder med kontaktinformasjon og kart. På Nordre gravlund står krigsminnesmerket for kommunistpartiet NKP, utført av Odd Hilt, avduket i 1984. I tillegg finnes det flere krigsgraver her. Det finnes 20 gravlunder og kirkegårder i Oslo. Det er Gravferdsetaten i Oslo kommune som har ansvaret for alle stedene.

Oslo kommune Gravferdsetaten fra St. Jeg har søkt etter 2 personer som bodde i Oslo da de døde. Administrerer Oslo kommunes kirkegårder, gravlunder og krematorier. Kirkegårdene og gravlundene er åpne hele døgnet. Gravferdsetatens hovedoppgaver er å gravlegge byens døde. Dette skal skje med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn. Oslo kommune Gravferdsetaten Gravferdskontoret Vest fra Majorstua, Oslo. Kontaktinformasjon for Gravferdsetaten Oslo, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer.

Ledige Oslo Kommune, Gravferdsetaten jobber på Indeed. I Norge har e-Boks etablert eget datterselskap – e-Boks AS. Assistent til småskoletrinnet – Oslo kommune, Utdanningsetaten. Assisterende seksjonsleder – Oslo kommune, Gravferdsetaten. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Besøksadresse, Akersbakken 32, Oslo. Oslo kommune Gravferdsetaten har besøksadresse Akersbakken 32, 0172 St.

Bedriften ble stiftet i 1996 og er registrert som ORGL under. Oslo Kommune Gravferdsetaten har besøksadresse Akersbakken 32, 0172 Oslo. Selskapet ble stiftet i 1995 og er registrert som AVD under bransjen. Finstad og Jørgensen vant anbudskonkurranse i forbindelse med bygging av ny driftsbygning på Gamlebyen Gravlund i Oslo. Organisasjonsledd underlagt OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET. Organiseringen av gravferdsetaten i Oslo er regulert av egen avtale. Oslo kommune – Gravferdsetaten har.

Gravferdsetaten er en etat i Oslo kommune som ivaretar kommunens lovpålagte ansvar for gravferd ved dødsfall hvor ingen påtar seg ansvaret for å besørge. Oslo kommune, gravferdsetaten: Nedenfor finner du informasjon om Oslo kommune, gravferdsetaten, inkludert postadresse, besøksadresse, kart. Oslo kirkelig fellesråd har meldt at de ønsker å ta over eneansvaret for gravferdsforvaltningen, noe gravferdsetaten i Oslo kommune er sterkt.