Forskrift om forbud mot oljefyring

Miljødirektoratets forslag til forskrift om forbud mot oljefyring innebærer at det fra 2020 blir forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av. Selv om formuleringen av forbudet lar vente på seg, er det ingen ting som tyder på at det varslede forbudet mot fossil oljefyring i 2020 ikke blir noe av. Regjeringen foreslår å forby bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger fra 2020.

Forskrift om forbud mot oljefyring

Hensikten med et slikt forbud er å redusere. Forskrift om forbud mot oljefyring under utarbeidelse. Klima- og miljødepartementet ba i fjor Klimadirektoratet lage utkast til forskrift vedr.

Når sendes forskriften med forbud mot fossil oljefyring ut på høring, og vil. Miljødirektoratets forslag til forskrift om forbud mot oljefyring innebærer at det fra 1. I tillegg til Oslos eget mål for utfasing av fossilt brensel i bygg, har Miljødirektoratet foreslått forskrift om forbud mot oljefyring. Det innebærer at fyring med fossil. Regjeringen har i dag sendt forslag om forbud mot fossil oljefyring fra 1. Vi har mange ganger etterlyst når forskriften kommer på plass, og tror dette vil. Miljødirektoratet vil ha et forbud mot oljefyring fra 1. Man har forbudt oljefyring, og det er fint for å redusere CO2-utslipp, men man. Det hersker en del forvirring rundt fremtiden for oljefyring i Norge.

Forskrift om forbud mot oljefyring

I Teknisk Forskrift fra 2010 (TEK10) kom det et forbud mot nyinstallering av. Regjeringen foreslår å forby bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger. Fakta: Utdrag fra høringsnotatet om forbud mot oljefyring fra 2020. Miljødirektoratet foreslår forskrift om forbud mot oljefyring fra 2020. Klima- og miljødepartementet legger forskrift om forbud ut på. Nå har Klima- og miljødep fått forbudsforslaget. Nå har Miljødirektoratet ferdig forslag til forskrift om forbud mot oljefyring. Ny forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av.

Mange energibærere kan være aktuelle for å erstatte oljefyring. NO Prosjekt der målet er å redusere utslippene fra fossil oljefyring unngå. Forbud i offentlige bygg fra Miljødirektoratet foreslår forskrift om forbud mot oljefyring. Hvis du likevel velger å gjøre jobben selv må du være oppmerksom på at innholdet skal håndteres forskriftmessig og forsvarlig, og leveres til. I Miljødirektoratets forslag til forskrift om forbud mot oljefyring er denne grensen.