Fn aktiviteter i barnehagen

Her finner du tips til hvordan du kan arbeide med FN i barnehagen. Her finner du materiell og opplegg rundt viktige temaer i tilknytning til FNs barnekonvensjon. Kunnskapsløftet og rammeplanen for barnehager.

Fn aktiviteter i barnehagen

UNICEF-runden: Morsom, meningsfull aktivitet for en av skolens utedager. Barnas Rettighetskort kan brukes i barnehagen og småskolen i samtaler om barns rettigheter. Heftet har bakgrunnsinformasjon og forslag til sanger, litteratur og aktiviteter knyttet til de ulike rettighetene. Først er det fellessamling på formiddagen før foreldrene kommer på ettermiddagen for å kjøpe.

Fn aktiviteter i barnehagen

Forslag til aktiviteter for de minste barna. I år er det FNs internasjonale år for lys og lysteknologi og FNs internasjonale år. Barnekonvensjonen ble enstemmig vedtatt av FNs generalforsamling 20. Nå på lørdag 24, oktober var det FN-dagen. Vi markerte dagen i barnehagen på fredagen. Det vi velger å legge vekt på, er hva FN s. Barnehagen får nyttig materiell som er tilpasset rammeplanen.

Den kan brukes i forbindelse med FN-dagen, til utstillinger, foreldrekvelder og andre aktiviteter. FN i 1989, ratifisert av Norge i 1991 og inkorporert i norsk lov i 2003. I oktober har vi gjort aktiviteter i tilknytning til internasjonal uke og FN- dagen. Vi inviterer på foreldrekaffe onsdag 24. De kan også lære om enkelte land og det kan være en passende aktivitet å bruke et atlas. Feiringen av FN-dagen er en påminnelse om at verden er vårt felles. Barnehagen har ulike tradisjoner som følges hvert år.

I løpet av barnehage året foregår følgende aktiviteter på barnehagen: FN-dagen. Vi startet dagen med FN samling på småbasen. På samlingen snakket vi om hvorfor vi markerer dagen og viste flagg til de forskjellige nasjonaliteter vi har i. Barnehagen skal medverke til at barna utviklar toleranse og interesse for kvarandre. Eksempel på aktivitet i samband med FN:. Tips og opplegg (Lær om FN i Barnehagen, Min stemme). Markering av FN-dagen i barnehagen mandag 24. Det skjer gjennom filmer, sang og musikk, leker og andre aktiviteter.

Krokane barnehage er ein barnehage med 11 ulike nasjonalitetar.