Ferdigattest eldre bolig

Det går frem av proposisjonen at ferdigattest mangler for en god del byggetiltak. Komiteen viser til at det i dag mangler ferdigattest for mange eldre boliger. For bygg eldre enn 1965 kan situasjonen følgelig være at de er lovlig oppført uten søknad og at det ikke er noe krav til ferdigattest. Mange eldre byggverk mangler ferdigattest. Dersom boligen din er søkt om før 1. Vi skal kjøpe et hus fra 1850,men huset mangler ferdigattest,fordi på den. Er huset eldre enn ti år, er det vanligere at det ikke finnes enn at det.

Ferdigattest eldre bolig

Norske boliger mangler ferdigattester. Særlig gjelder det eldre boliger, men også mange nye boliger mangler ferdigattest. Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Kommunens arbeid med utstedelse av ferdigattest i eldre saker gebyrbelegges når det er gått mer. Dette gjelder spesielt for eldre bygninger. Problemstillingen aktualiseres ytterligere når bygninger og spesielt boliger skal omsettes og ferdigattest mangler. Det finnes eldre boliger som ikke har ferdigattest. En byggetillatelse med signatur for utført ferdigkontroll er å regne som ferdigattest i hht.

Manglande ferdigattest i eldre boliger er så vanlig at det ikkje blir fulgt opp av kommunen. Fokuset er lagt på å passe på at alle nybygg i staden. Kommunenkan avslutte saken med ferdigattest-utenansvarsfetter. Parallelt søker han om ferdigattest på boligen som har vært i bruk siden. Retningslinjene gjelder for bygg som tidligere er godkjent av bygningsmyndighetene, men aldri har fått utstedt ferdigattest på bygget. Før du kan ta i bruk det du har bygget må du søke om ferdigattest. Søknaden sender du til den kommunen som har gitt byggetillatelsen. Frem til nå har kommunen utstedt ferdigattest for saker før 1998.

Har en eldre bolig der hele underetasjen har takhøyde på ca. Kravet om at det skal foreligge ferdigattest for nye bygg kan skape. I eldre byggesaker er det imidlertid ikke uvanlig at det kun foreligger. I store deler av Tromsø bor folk i hus uten ferdigattest. Ja, sier megler Børge Martinussen, – når det gjelder boliger som er eldre enn cirka ti år. Ved eldre tiltak kan det være vanskelig å få utarbeidet dokumentasjon for ferdigattest, for eksempel når de foretak som utførte arbeidene ikke er. Regjeringen ønsker å gjøre det enklere og billigere å bygge boliger. Presisering av at det ikke utstedes ferdigattest for eldre tiltak.

Skal man selge hus og har en bolig bygget før 1998 og ikke har ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, får man det heller ikke. Det er mange hus som mangler ferdigattest av ulike grunner, så hvor viktig. Man har ikke lov til å flytte inn i en bolig hvor det ikke foreligger. Når det gjelder ferdigattest for eldre bygg, så viser det seg i Skien at det. Enklere å få bruksendring i eldre bolig – meglers plikter og ansvar. Ved eldre tiltak kan det være vanskelig å få utarbeidet dokumentasjon for ferdigattest, f eks når de foretak som utførte arbeidene ikke er tilgjengelige. Fortsatt skal eldre bygninger som av forskjellige årsaker ikke tidligere er blitt.

Bygning hvor alt areal er til boligformål skal ha bygningstype 111-159, 162-163. Derfor hadde jeg lovet kjøperen å skaffe en ferdigattest for boligen – hvis det lot seg gjøre. Da jeg spurte en som kjenner til lover og regler for den slags, om. Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Forskriften (SAK10) fikk en presisering vedrørende ferdigattester i eldre saker etter 1. Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1.