Etterisolere uten dampsperre

Vår mening er at det ikke er vanskelig å lage en isolert vegg eller himling uten den vanlige plastfolien som dampsperre. Etterisolere kaldtloft uten dampsperre. Det er ingen dampsperre i himling.

Etterisolere uten dampsperre

Illustrasjon av trebjelkelag mot kaldt loft uten isolering og dampsperre a) Eksisterende konstruksjon b) Konstruksjonen etterisolert med 300 mm. Etterisolering av yttervegger kan foregå på mange måter, og det beste er som regel å gjøre det fra utsiden. Men fordi dette er veldig omfattende, har altfor mange.

Hvis ytterkledningen fjernes for å isolere utenifra er det mulig at den ødelegges og ikke kan gjenbrukes.

Etterisolere uten dampsperre

Alternativet blir å gå videre uten fuktsperre. Med isolasjon, rupanel og asfaltplater får jeg ca 15-16 cm på kald side. Vet at tommelfingerregelen sier 3x tykkelse. Ved innvendig etterisolering må tilstanden på utvendig side av veggen vurderes. Jeg skal etterisolere loftbjelkelaget i huset mitt fra 1953.

Hvis boligeier etterisolerer opp mot kaldloftet uten at etasjeskillet er damptett. En ny og tett dampsperre vil hindre fukt i å stige opp på loftet. Har du et loft uten mulighet for å etterisolere ovenfra, er det mulig å isolere nedenfra. Er det en gammel dampsperre plassert.

Etterisolere uten dampsperre

Egen, nøyaktig montert vindsperre er spesielt viktig i tak uten dampsperre og. Varmluft stiger, og derfor er det loftsgulvet du får mest igjen for å isolere – dersom.

Er du usikker på om huset er egnet for etterisolering uten dampsperre, vil vi. Etterisolering av etasjeskiller mot kaldt loft. Det enkleste tiltaket vi kan gjøre for å få det varmere i et eldre hus er å tette for trekk. Utettheter fører til luftlekkasjer som gir kald trekk og. Det kan også være fornuftig å etterisolere hus som ble bygd på 1960- og. Utførelsen av arbeidet med tett dampsperre og god vindtetting er også svært viktig. Bindingsverksvegger med hulrom uten isolasjon ble mye brukt i perioden. SINTEF Byggforsk n Ikke inntrukket dampsperre.

Det er en stor jobb å etterisolere, men det kan være verdt innsatsen. Mange eldre boliger som er bygget før isolasjonsull ble tatt i bruk, er ofte helt eller delvis uten isolasjon i. Eldre boliger kan mangle vindsperre, isolasjon og dampsperre. Samme skade oppstår på gamle loft når eieren legger på ekstra isolasjon uten å ha dampsperre under.