Energi for fremtiden

Fagstoff: Vi er storforbrukere av energi i det samfunnet vi lever i i dag. Vi trenger energi til oppvarming av boligen, til matlaging, til drivstoff i ulike. Utviklingstrendene er økende energiforbruk, dyrere fossil energi, mer konkurransedyktig fornybar energi og fokus på klimagasser.

Energi for fremtiden

Verdens samlede energiforbruk øker for hvert år. Mellom 80-90 % av energien kommer fra fossile brensler som olje, kull og gass. Energien fra en solcelle kan lagres i et batteri eller brukes med en gang.

Enkelt forklart er en solcelle er laget av to plater av silisium som ligger oppå hverandre.

Energi for fremtiden

Shell har spurt etter folks meninger om energispørsmål i fremtiden. Folk flest er naive optimister, mens ekspertene er bekymret. Skal vi utvikle ny og mer miljøvennlig energi, må det forskning til. Og det forskes mye på dette feltet i Norge. Enova SF håper at deltakelse på Energi for framtiden Gründercamp vil bidra til å gjøre dere nysgjerrige på studier innen fornybar energi, energieffektivisering og.

Transcript of Energi for fremtiden (Naturfag). Spesifikk varmekapasitet (c) Spesifikk varmekapasitet (c) forteller hvor mye varme vi må tilføre 1 kg. Rapporten peker i tillegg på at den potensielle tilgangen på fornybar energi er langt større enn etterspørselen.

Energi for fremtiden

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Grunnleggende gjennomgang av energikilder og utviklingen av energikilder for 10 trinn. Her finner du stoff til emnet: Energi i dag og i framtida. Her presenterer de sitt syn på fremtidens energisituasjon og energikilder. CO2-transport og CO2-lagring, samt hydrogen og fornybar energi.

Norge har staket ut veien til den fornybare fremtiden. Når vi som kjemper for overgangen til fornybar energi nå ønsker å komme med en felles. Notater til kapittelet "Energi for fremtiden". GENERELT OM ENERGI ENERGI: PRODUKSJON OG FORBRUK SOLA. Derfor har verdens ledere satt seg mål om å redusere utslipp, bygge ut mer fornybar energi og være mer energieffektive. Vi trenger energiløsninger for framtiden. I del 1 vil jeg presentere dagens mest brukte energikilder, og kort forklare hvorfor vi ikke lenger kan.

Enova Innovasjonscamp – Energi for fremtiden. Naturfagelevene får kunnskap om forskningsfronten innen fornybar energi, når de drar på fagdag organisert av OREEC. Vindmøller, vår fremtidige energikilde eller skjemmer de Norges vakkre landskap? Det planlegges vindmølleparker flere plasser i Norge nå om dagen, blant. Vg2 Yrkesfag har hatt Innovasjonscamp med tema "Energi for fremtiden". Fylkesinnovasjonscamp med temaet Energi for fremtiden. Realfagselevene på Frogn vgs viser igjen muskler!

Hva kan jeg bli med realfag inneholder undervisningsopplegg som viser yrker som anvender fagområdet energi for framtiden. Sol, vind og hydrogen skal gi verden fornybar energi i fremtiden. Energien er allerede der, men utnyttes ikke godt nok. Nye materialer kan revolusjonere fremtidens energiløsninger. UiO forsker både på bedre solceller, miljøvennlige brenselceller og sensorer som bruker mindre.