Drikkevannsforskriften

Dette er versjon 3 (mars 2011) av veiledningen til drikkevannsforskriften. Den erstatter veiledningen av september 2005. Forskriften omfatter alt drikkevann uavhengig av dets opprinnelse, og uavhengig av om det leveres forbruker gjennom.

Drikkevannsforskriften

BufretLignendeUtkast til forskrift om vannforsyning og drikkevann. Den gjeldende drikkevannsforskriften ble fastsatt 4. På bakgrunn av ny kunnskap, endringer i direktivet og den generelle. Den gjeldende forskriften om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) ble fastsatt 4.

Drikkevannsforskriften

På bakgrunn av ny kunnskap, endringer i. Med Kvalitetskrav til drikkevann – vedlegg i forskrift om vannforsyning og drikkevann. Se også Veileder til Drikkevannsforskriften fra Mattilsynet.

Drikkevannsforskriften er den sentrale forskriften på drikkevannsområdet. Formålet med forskriften er å sikre forsyning av drikkevann i. God kvalitet – Drikkevannsforskriften Vann er et godt løsemiddel. Nesten alt kan løses i vann over tid, og derfor er grunnvannskvalitet et tema med mange sider. Bestemmelsene i drikkevannsforskriften § 11 legger opp til bruk av skjønn og individuell tilpasning med hensyn til hva som skal forstås med "nødvendige" tiltak. Det tas forbehold om at tekst i endelig høringsutkast av drikkevannsforskriften kan bli endret i forhold til hva som vises i denne presentasjonen.

Drikkevannsforskriften

Parameterne er inndelt i sensoriske, kjemiske og fysiske og mikrobiologiske. Ifølge forskriften skal drikkevann.

Drikkevannsforskriften Dette er versjon 3 (mars 2011) av veiledningen til drikkevannsforskriften. Den erstatter veiledningen av september Fra 6. Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 4. Forskrift om vannforsyning og drikkevann 01. Om artikkelen: Kildehenvisning: Folkehelseinstituttet. Helse og omsorgsdepartementet (HOD) er ansvarlig for hjemmelslovene og forvaltningen av drikkevannsforskriften. Mattilsynet har ansvaret for å føre tilsyn med. Arbeidet med revisjon av drikkevannsforskriften har startet med en.

Hva er bakgrunnen for at drikkevannsforskriften skal revideres? Første norske drikkevannsforskrift ble vedtatt i.