Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Informasjon, nyheter, artikler, kontaktinfo og pressemeldinger fra direktoratet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet og være pådriver i arbeidet med å forebygge. Cecilie Daae (53) er i statsråd i dag utnevnt som direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for en periode på seks år.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DSB består av hovedkontor i Tønsberg (fra januar 2005), 20 sivilforsvarsdistrikter, tre skoler og fem regionkontorer for el-tilsyn. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Tønsberg, Norway. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet.

Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet Veien til et mindre sårbart samfunn (jfr. Sårbarhetsutvalget) blir det nye Direktoratet for. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sentrale oppgaver i arbeidet med vern av helse, miljø, viktige samfunnsfunksjoner. Det er DSB som står bak nettsiden som gir. Vestlandets største regionavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur. Explore DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap’s 727 photos on Flickr!

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utelukker at feil på utstyr var årsaken til at en kvinne døde under et rutineinngrep i fjor. DSB skal tilrettelegge for at forebyggende brannvernarbeid blir vektlagt. Et systematisk forebyggende brannvernarbeid vil over tid redusere tap av liv og. Formålet med instruksen er å gi nærmere retningslinjer for hvordan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i praksis skal. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Plan- og bygningsloven setter krav til samfunnssikkerhet i planleggingen i kommuner og fylker. INDICI har over en periode levert 20 artikler med klimatilpasning som hovedtema. Fagartiklene er publisert i Regjeringens web, i Miljøverndepartementets.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal bidra til å hindre tap av liv og verne om helse, miljø, viktige samfunnsfunksjoner og. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB skal være pådriver i arbeidet med å. Hjem Direktorater og tilsynsorgan Direktorater og tilsynsorgan Troms Direktorater og tilsynsorgan Harstad Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Direktoratet for 1 av 1 samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Vår referanse.

Vår saksbehandler Deres dato Deres. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Høringsuttalelse. Uttalese fra: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB forvalter reglene om produktsikkerhet. Innklaget: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – Statlig myndighet.