Digitalt museum domkirkeodden

En mindre del av fotografiene er søkbare via Digitalt Museum. Hovedvekten på innsamlede fotografier er motiver fra steder og garder på Hedmarken og fra. Hedmarksmuseet har nå over 82 000 registreringer søkbare på DigitaltMuseum, fotografier fra Hedmarken, samt bilder av en del tekstiler fra s.

Digitalt museum domkirkeodden

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Bygningssamlingen ved Hedmarksmuseet på Domkirkeodden. Totalt 55 antikvariske hus, inkluderer driftsbygninger på opprinnelig sted (Storhamar gård). MOTORBÅTRACE I ROSENLUNDVIKA, SPEEDBÅTER, HEDMARKSMUSEET OG DOMKIRKEODDEN.

Urtehagen på Domkirkeodden,, Hedmarksmuseet, Hamar. Domkirkeodden Urtehagen på Domkirkeodden,. FLYFOTO STORHAMARBYGNINGEN PÅ HEDMARKSMUSEET OG DOMKIRKEODDEN, LÅVEN OG DRENGSTUA, N. Domkirkeodden Reprofotograf: Domkirkeoddens fotoarkiv. Motiv: BADELIV PÅ ODDEN I ROSENLUNDSVIKA, HEDMARKSMUSEET OG DOMKIRKEODDEN. KONSERVATOR TORALV BLEKEN-NILSSEN, ARKEOLOGI I BORGÅRDEN, HEDMARKSMUSEET OG DOMKIRKEODDEN. Hedmarkstunet, Borgstua, Domkirkeodden, Hamar.

Domkirkeodden Hedmarkstunet, Borgstua, Domkirkeodden, Hamar. HEDMARKSTUNET SETT FRA VEST, HEDMARKSMUSEET OG DOMKIRKEODDEN. Domkirkeodden Produsent: Wilse, Anders Beer. Storhamarlåven, utstilling, spissleder. Norsk Folkemuseum Fotograf: Tjønneland, Olav. ARKEOLOGISKE UTGRAVINGER, HOVEDINNGANG I BORGEN, STORHAMARLÅVEN, HEDMARKSMUSEET OG DOMKIRKEODDEN. Domkirkeodden Fotograf: Lyche, Alex.

Motiv: FLYFOTO, DOMKIRKEODDEN, STORHAMAR, MARTODDEN, TYSKERBRAKKER. Motiv: VAKTMESTER ARVID SANDEN PÅ HEDMARKSMUSEET, DOMKIRKEODDEN, HESJER HØY. Tilhører Sunnfjord Museum Foto Jan Haug, Domkirkeodden. Motiv: Hælespade, spade, jordbruksredskap. Nasjonalmuseet, arkitektursamlingene. Nasjonalmuseet, arkitektursamlingene Arkitekt: Fehn, Sverre Olav. DOMKIRKERUINEN SETT FRA SØR-ØST, HEDMARKSMUSEET OT DOMKIRKEODDEN.

DOMKIRKEODDEN HAMAR, SEILBÅT, MJØSA. Domkirkeodden Fotograf: Skjegstad, Adolf. Motiv: DOMKIRKEODDEN HAMAR, SEILBÅT. BRUMUNDKAMPEN&pos=8&count=28. Nasjonalmuseet, arkitektursamlingene Fotograf: Ukjent. BLYANTTEGNING FRA SØYLEREKKEN I DOMKIRKERUINEN, HEDMARKSMUSEET OG DOMKIRKEODDEN. Digitalt Museum – ARKITEKT SVERRE FEHNS MODELL AV STORHAMARLÅVEN, HEDMARKSMUSEET OG DOMKIRKEODDEN. Domkirkeodden – åpning og utdeling av Årets museum 2015.

Domkirkeodden har det gamle Hedmarken som sitt virksomhetsområde, kommunene. Foreløpig er kun en mindre del av samlinga søkbar i DigitaltMuseum.